Annette Lindenberg

Arlunydd Ddylunydd: Gwneuthurwraig raddedig yn arddangos yn Oriel Saatchi / Artist Designer: Maker graduate exhibits at Saatchi Gallery

Bu gwaith Annette Lindenberg un o raddedigion YCDC/CSAD Arlunydd Ddylunydd: Wneuthurwraig mewn arddangosfa ddiweddar yn Oriel Saatchi yn Llundain, ochr yn ochr â Gwaith enwogion fel John Ward, Emmanuel Cooper a Barbara Hepworth.

Wedi ei gwefreiddio â’r profiad, meddai Annette “Doeddwn i ddim wedi gwir sylweddoli cymaint o fraint oedd hi i gael arddangos yno nes mynd draw ar ymweliad. O’n i’n gweld mai fi oedd yr unig artist heb fod yn enwog ac roedd hi’n od braidd i gerdded ymhlith y gweithiau heb i neb fod yn gwybod pwy oeddwn i neu’n sefyll wrth ochr rhai’n edrych ar fy ngwaith a’u clywed yn ei drafod, heb wybod mod i yno.”

Ers yr achlysur mae Annette wedi bod yn brysur yn cynllunio cynigion ar gyfer arddangosfeydd posibl eraill. Mae Annette hefyd yn gobeithio cwblhau cynlluniau ar gyfer arddangosfa o’i Gwaith hi a neb arall yn Ewrop.

Llongyfarchiadau Annette!


CSAD Artist Designer: Maker graduate Annette Lindenberg’s work was recently displayed in the London Saatchi Gallery, surrounded by work from such luminaries as John Ward, Emmanuel Cooper and  Barbara Hepworth.

Thrilled by the experience, Annette said “I don’t think it had really hit me how much of a big deal it was to display there until I went to visit. It dawned on me that I was pretty much the only artist who wasn’t famous and it was a little strange walking through it all with no one having a clue who I was, or standing next to the people looking at my work and hearing them talk about it, not knowing I was there.”

Since the event Annette has been busy planning proposals for several potential upcoming exhibitions. Annette is also hoping to finalise plans for a solo exhibition in Europe.

Congratulations Annette!