Gallu Cymdeithasol Clai

Caiff potensial defnyddio clai mewn prosiectau ymgysylltu cymdeithasol ei gydnabod yn fwyfwy. Mae’n ddeunydd unigryw. Mae clai yn rhan o’r ddaear, yn cysylltu pawb ac mae’n hygyrch, yn ddemocrataidd ac uniongyrchol i’w gyffwrdd a gall adfer ein hymdeimlad o gorfforoldeb, effaith a chreadigrwydd. Mae adran Serameg Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd wedi chwarae rhan hollbwysig yn ysbryd yr oes hon mewn cymdeithas fel rhan o’i … Continue reading Gallu Cymdeithasol Clai

Ceramics Studio Practice Successes

Many students go on to set up their own studios both independent and co-operative and run workshops to share skills, creativity and subsidise practice. In Cardiff we have the Makers Guild, SWP and galleries such as Craft in the Bay, Llanover Hall, Chapter Arts, Cardiff MADE amongst others through which to run enterprise, making use of their mailing list and footfall. If space permits you … Continue reading Ceramics Studio Practice Successes

Llwyddiannau Ymarfer Stiwdio Cerameg

Bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i sefydlu eu stiwdios nhw eu hunain, yn rhai annibynnol ac yn rhai cydweithredol, ac yn rhedeg gweithdai i rannu sgiliau a chreadigrwydd a noddi ymarfer. Yng Nghaerdydd mae Urdd y Gwneuthurwyr, SWP ac orielau megis Crefft yn y Bae, Neuadd Llanofer, Canolfan Celfyddydau Chapter, MADE Caerdydd ymhlith eraill, y gellir rhedeg mentrau drwyddyn nhw, gan ddefnyddio eu … Continue reading Llwyddiannau Ymarfer Stiwdio Cerameg

Makers of Tomorrow

. CSAD Ceramics has long been connected with the Ken Stradling Collection in Bristol, with a collaborative second year project now entering its fourth year. Our partnership spurred the collection to widen its community engagement initiatives recognising the significance to education of first-hand encounters with historic, quality crafts practices. The collection now networks across the South West liaising with primary, secondary and foundation courses, BA … Continue reading Makers of Tomorrow

Gwneuthurwyr yfory

. Bu cysylltiad rhwng cwrs Serameg Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd a’r Ken Stradling Collection ym Mryste ers amser maith gyda phrosiect ar y cyd ar gyfer myfyrwyr yr ail flwyddyn nawr yn ei phedwaredd blwyddyn. Ysgogodd ein partneriaeth y casgliad i ehangu ei mentrau ymglymu cymunedol gan gydnabod arwyddocâd eu hymwneud ag arferion crefftau hanesyddol o ansawdd i addysg. Mae’r casgliad nawr yn rhwydweithio … Continue reading Gwneuthurwyr yfory

Work by Ceramicist Sam Lucas

Cynllun Graddedigion Fireworks

Mae gan Cerameg yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd (CSAD) gysylltiadau cryf â Fireworks Clay Studios, un o’r cydweithfeydd cerameg mwyaf a hirfaith yn Ewrop. Wedi’i sefydlu gan raddedigion BA bron i 25 mlynedd yn ôl, mae gan y stiwdio 18 o ymarferwyr cerameg, gyda’r mwyafrif ohonynt wedi dechrau eu gyrfaoedd mewn rhaglenni BA ac MA CSAD. Mae cynllun graddedigion Fireworks yn parhau i feithrin … Continue reading Cynllun Graddedigion Fireworks

Work by Ceramicist Sam Lucas

Fireworks’ Graduate Scheme

CSAD Ceramics has strong ties to Fireworks Clay Studios one of the largest, longest running ceramics co-operatives in Europe. Established by BA graduates almost 25 years ago the studio boasts 18 ceramics practitioners, the majority of which began their careers in CSAD’s BA and MA programmes. Fireworks’ graduate scheme continues to nurture new talent by subsidizing two graduates each year from BA or MA ceramics … Continue reading Fireworks’ Graduate Scheme