Myfyrwyr Dylunio Met Caerdydd Mewn Partneriaeth Dylunio Bwydgarwyr ar Gyfer Y Parsnipship

Mae myfyrwyr Ail Flwyddyn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd wedi datblygu a dylunio deunydd pacio cynaliadwy ar gyfer brand bwyd Cymreig llwyddiannus Y ‘Parsnipship’ sy’n ffurfio rhan o’u gwaith cwrs a bydd yn fuan yn ymddangos ar silffoedd manwerthwyr. Nododd briff dylunio byw y gweithgynhyrchwyr bwyd llysieuol a fegan o Ben-y-bont ar Ogwr y dylai’r deunydd pacio ymgorffori deunyddiau cynaliadwy ac ailgylchadwy i gyd-fynd ag … Continue reading Myfyrwyr Dylunio Met Caerdydd Mewn Partneriaeth Dylunio Bwydgarwyr ar Gyfer Y Parsnipship

Llwyddiannau Ymarfer Stiwdio Cerameg

Bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i sefydlu eu stiwdios nhw eu hunain, yn rhai annibynnol ac yn rhai cydweithredol, ac yn rhedeg gweithdai i rannu sgiliau a chreadigrwydd a noddi ymarfer. Yng Nghaerdydd mae Urdd y Gwneuthurwyr, SWP ac orielau megis Crefft yn y Bae, Neuadd Llanofer, Canolfan Celfyddydau Chapter, MADE Caerdydd ymhlith eraill, y gellir rhedeg mentrau drwyddyn nhw, gan ddefnyddio eu … Continue reading Llwyddiannau Ymarfer Stiwdio Cerameg

Gwneuthurwyr yfory

. Bu cysylltiad rhwng cwrs Serameg Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd a’r Ken Stradling Collection ym Mryste ers amser maith gyda phrosiect ar y cyd ar gyfer myfyrwyr yr ail flwyddyn nawr yn ei phedwaredd blwyddyn. Ysgogodd ein partneriaeth y casgliad i ehangu ei mentrau ymglymu cymunedol gan gydnabod arwyddocâd eu hymwneud ag arferion crefftau hanesyddol o ansawdd i addysg. Mae’r casgliad nawr yn rhwydweithio … Continue reading Gwneuthurwyr yfory

Work by Ceramicist Sam Lucas

Cynllun Graddedigion Fireworks

Mae gan Cerameg yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd (CSAD) gysylltiadau cryf â Fireworks Clay Studios, un o’r cydweithfeydd cerameg mwyaf a hirfaith yn Ewrop. Wedi’i sefydlu gan raddedigion BA bron i 25 mlynedd yn ôl, mae gan y stiwdio 18 o ymarferwyr cerameg, gyda’r mwyafrif ohonynt wedi dechrau eu gyrfaoedd mewn rhaglenni BA ac MA CSAD. Mae cynllun graddedigion Fireworks yn parhau i feithrin … Continue reading Cynllun Graddedigion Fireworks

Moving the Museum - Field Level 5

Arddangosfa ‘Symud yr Amgueddfa’ yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd

Cafodd myfyrwyr Ysgol Gelf a Chynllunio Caerdydd gyfle arbennig i arddangos eu gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd. Roedd ‘Symud yr Amgueddfa’ yn brosiect 5 wythnos lle’r oedd myfyrwyr sydd yn astudio sawl gwahanol destun yn creu gwaith gwreiddiol wedi ysbrydoli gan y casgliadau celf gain, hanes naturiol a cerameg yn yr Amgueddfa. Creuwyd nifer o wahanol gelfweithiau o beintiadau a cherfluniau i cerameg a … Continue reading Arddangosfa ‘Symud yr Amgueddfa’ yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd

Mae’n amser gwneud cais ar gyfer Uned Ddeori YGDC!

Mae’n amser gwneud cais ar gyfer Uned Ddeori YGDC (CSAD) am 2019-20! Fel bob amser, rydyn ni’n awyddus i bwysleisio bod y ‘Gofod Inc’ ar agor i raddedigion o bob un o’n rhaglenni, felly gallech fod â’ch bryd ar fod yn arlunydd wrth eich gwaith, yn ddylunydd am lansio eich busnes neu fenter gymdeithasol eich hun. Rydyn ni’n edrych ymlaen at dderbyn eich cais. Gwahoddir … Continue reading Mae’n amser gwneud cais ar gyfer Uned Ddeori YGDC!