Moving the Museum - Field Level 5

Arddangosfa ‘Symud yr Amgueddfa’ yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd

Cafodd myfyrwyr Ysgol Gelf a Chynllunio Caerdydd gyfle arbennig i arddangos eu gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd. Roedd ‘Symud yr Amgueddfa’ yn brosiect 5 wythnos lle’r oedd myfyrwyr sydd yn astudio sawl gwahanol destun yn creu gwaith gwreiddiol wedi ysbrydoli gan y casgliadau celf gain, hanes naturiol a cerameg yn yr Amgueddfa. Creuwyd nifer o wahanol gelfweithiau o beintiadau a cherfluniau i cerameg a … Continue reading Arddangosfa ‘Symud yr Amgueddfa’ yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd

Moving the Museum - Field Level 5

Moving the Museum show at the National Museum of Wales in Cardiff

Students from Cardiff School of Art and Design have the fantastic opportunity to exhibit their work next in the National Museum of Wales in Cardiff. The Moving the Museum project was a 5 week assignment where students from diverse subject disciplines have created original work in response to the fine art, natural history and ceramics collections at the Museum. The outcomes of the project varied from … Continue reading Moving the Museum show at the National Museum of Wales in Cardiff

Paul Granjon

Research Seminar: What to make [techno-] art about in 2019?

CSAD Masters Research Seminar 10 Presented by Paul Granjon Thu, 14 February 2019 16:00 – 17:30 GMT Cardiff Metropolitan University Cardiff School of Art & Design, B Block Llandaff Campus, Western Avenue Cardiff CF5 2YB From self-augmented cyborgs to deep green resistance to clever robot dogs: what to make [techno-] art about in 2019? Paul Granjon is an artist interested in our relation to technology, … Continue reading Research Seminar: What to make [techno-] art about in 2019?

Paul Granjon

Be ’di be mewn celf(decno) yn 2019?

14 Chwefror 2019, 16:00 – 17:30 GMT Cardiff Metropolitan University Cardiff School of Art & Design, B Block Llandaff Campus, Western Avenue Cardiff CF5 2YB O seiborgs sy’n hunanwella i wrthsafwyr gwyrdd a chŵn robot clyfar: be ’di be mewn celf(decno) yn 2019? Ein perthynas â thechnoleg, yn enwedig gydesblygiad pobl a pheiriannau – dyna sy’n mynd â bryd yr artist Paul Granjon. Mae wedi bod … Continue reading Be ’di be mewn celf(decno) yn 2019?

Ddim yn mynd i unman: Canllaw i oroesi fel artist newydd

Ddim yn mynd i unman: Canllaw i oroesi fel artist newydd Wrth iddynt gwblhau eu blwyddyn fel Cymrodorion Newid Sylweddol AFB Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, mae Anna Grace Rogers a Gweni Llwyd yn trefnu digwyddiad yn g39 er mwyn rhannu’r hyn y maen nhw, ac artistiaid newydd eraill, wedi dysgu hyd yma…. Ymunwch â nhw a Carlota Nóbrega, Elin Meredydd ac Emily Hartless yn … Continue reading Ddim yn mynd i unman: Canllaw i oroesi fel artist newydd

Going Nowhere: An early career artist survival guide

Going Nowhere: An early career artist survival guide As they complete their year as Cardiff School of Art and Design AFB Step Change Fellows, Anna Grace Rogers and Gweni Llwyd are organising an event at g39 to share what they and fellow early career artists have learnt so far….  Join them and Carlota Nóbrega, Elin Meredydd and Emily Hartless at g39 this Friday, 26 October, … Continue reading Going Nowhere: An early career artist survival guide

10fed pen-blwydd hapus Made in Roath!

Mae gŵyl celfyddydau cymunedol Made in Roath yn ddeg oed eleni ac eto mae’n cynnig cyfleoedd gwych i’n myfyrwyr a’n graddedigion i ddangos eu gwaith a chael profiad o drefnu digwyddiadau a siarad â’r cyhoedd am eu gwaith. Mae Janet Blackman, myfyrwraig graddedig Celf Gain, yn rhedeg Sock It to Me. Mae’n darparu cartref ar gyfer eich holl sanau amddifad ym Mhafiliwn Bowlio y Rhath. … Continue reading 10fed pen-blwydd hapus Made in Roath!