Going Nowhere: An early career artist survival guide

Going Nowhere: An early career artist survival guide As they complete their year as Cardiff School of Art and Design AFB Step Change Fellows, Anna Grace Rogers and Gweni Llwyd are organising an event at g39 to share what they and fellow early career artists have learnt so far….  Join them and Carlota Nóbrega, Elin Meredydd and Emily Hartless at g39 this Friday, 26 October, … Continue reading Going Nowhere: An early career artist survival guide

10fed pen-blwydd hapus Made in Roath!

Mae gŵyl celfyddydau cymunedol Made in Roath yn ddeg oed eleni ac eto mae’n cynnig cyfleoedd gwych i’n myfyrwyr a’n graddedigion i ddangos eu gwaith a chael profiad o drefnu digwyddiadau a siarad â’r cyhoedd am eu gwaith. Mae Janet Blackman, myfyrwraig graddedig Celf Gain, yn rhedeg Sock It to Me. Mae’n darparu cartref ar gyfer eich holl sanau amddifad ym Mhafiliwn Bowlio y Rhath. … Continue reading 10fed pen-blwydd hapus Made in Roath!

Happy 10th birthday Made in Roath!

Made in Roath community arts festival is ten this year and yet again it’s providing wonderful opportunities for our students and grads to show their work and gain experience of organising events and talking to the public about their work. Fine Art graduate Janet Blackman is running Sock It to Me providing a home for all your orphaned socks  at Roath Bowling Pavilion, a collective … Continue reading Happy 10th birthday Made in Roath!

Gweni Llwyd and Anna Grace Rogers

Cardiff Met Graduates launch careers with Fine Art Exhibition

    Two Fine Art graduates from Cardiff Met will exhibit their work at Cardiff School of Art and Design this week to mark the end of one year as Artist Benevolent Fund Step Change Fellows. The exhibition will launch their careers as practicing artists. Both Gweni Llwyd and Anna Grace Rogers were recognised for the quality of their work upon graduating and awarded bursaries from … Continue reading Cardiff Met Graduates launch careers with Fine Art Exhibition

Gweni Llwyd and Anna Grace Rogers

Graddedigion Met Caerdydd yn Lansio Gyrfaoedd ag Arddangosfa Celf Gain

Bydd dwy o raddedigion Celf Gain Prifysgol Met Caerdydd yn arddangos eu gwaith yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yr wythnos hon i nodi diwedd un flwyddyn o Gymrodoriaeth Cronfa yr ‘Artist Benevolent Fund Step Change’. Bydd yr arddangosfa yn lansio eu gyrfa fel ymarferwyr arlunio. Cafodd Gweni Llwyd ac Anna Grace Rogers eu cydnabod am ansawdd eu gwaith wrth raddio drwy dderbyn bwrsari gan … Continue reading Graddedigion Met Caerdydd yn Lansio Gyrfaoedd ag Arddangosfa Celf Gain

Student Art Pass

Student Art Pass – a year of art for only £5

Free entry to over 240 museums and galleries (including Cardiff Castle!), and 50% off major exhibitions. Available for a limited time. From the V&A and British Museum to Cardiff Castle and Jupiter Artland, a Student Art Pass brings you access to over 240 museums, galleries and historic houses, and 50% off major exhibitions. Plus, grab a tasty refreshment or memento at a bargain price with … Continue reading Student Art Pass – a year of art for only £5