Research Seminar: Sex, Steelworks and Sherlock: A synopsis of current research on masculinity

4pm, 21st Feb 2019 Cardiff Metropolitan University Cardiff School of Art & Design, B Block Llandaff Campus, Western Avenue Cardiff CF5 2YB Sex, Steelworks and Sherlock: A synopsis of current research on masculinity.  Presented by Dr Ashley Morgan  Dr Ashley Morgan discusses her current research on masculinity, tracing a trajectory from personal experiences from the past as a way of building her own academic identity, and as a means … Continue reading Research Seminar: Sex, Steelworks and Sherlock: A synopsis of current research on masculinity

Paul Granjon

Be ’di be mewn celf(decno) yn 2019?

14 Chwefror 2019, 16:00 – 17:30 GMT Cardiff Metropolitan University Cardiff School of Art & Design, B Block Llandaff Campus, Western Avenue Cardiff CF5 2YB O seiborgs sy’n hunanwella i wrthsafwyr gwyrdd a chŵn robot clyfar: be ’di be mewn celf(decno) yn 2019? Ein perthynas â thechnoleg, yn enwedig gydesblygiad pobl a pheiriannau – dyna sy’n mynd â bryd yr artist Paul Granjon. Mae wedi bod … Continue reading Be ’di be mewn celf(decno) yn 2019?

Research Seminar: Sound of / through / as Material

CSAD Masters Research Seminar presented by Dr Jon Pigott Cardiff Metropolitan University Cardiff School of Art & Design, B Block Llandaff Campus, Western Avenue Cardiff CF5 2YB Book here   Sound of / through / as Material. This talk will contextualise a selection of sound art through a proposed framework that sees sound and material as relating in three possible ways: sound of material, sound … Continue reading Research Seminar: Sound of / through / as Material

Sain/ o / trwy / fel Deunydd

24 Ionawr 2019 Cardiff Metropolitan University Cardiff School of Art & Design, B Block Llandaff Campus, Western Avenue Cardiff, CF5 2YB Archebu Sain/ o / trwy / fel Deunydd. Bydd y sgwrs yma yn rhoi cyd-destun i ddetholiad o gelfyddyd sain trwy fframwaith arfaethedig sydd yn ymdrin â pherthynas sain a deunydd mewn tair ffordd posib: sain o ddeunydd, sain trwy ddeunydd a sain fel deunydd. … Continue reading Sain/ o / trwy / fel Deunydd

Philippa Lawrence exhibits as part of ‘Materiality: Provisional States’ at Hestercombe Gallery

CSAD staff member Philippa Lawrence is exhibiting at Hestercombe Gardens in Somerset as part of ‘Materiality: Provisional States’, which runs until 24th Feb 2019: Materiality: Provisional States Hestercombe Gallery 10th November 2018 – 24th February 2019 For the past three years artists Sarah Bennett, Megan Caver and Philippa Lawrence have been directly engaged with Hestercombe developing new site based artworks that have drawn from material … Continue reading Philippa Lawrence exhibits as part of ‘Materiality: Provisional States’ at Hestercombe Gallery

The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototypes Professor Gareth Loudon

The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototype

Prof Gareth Loudon Thursday 8 November 2018, 4.00pm, School of Art & Design Heartspace Over the last 15 years the user centred design research (UCD-R) group has developed a range of novel user-centred design tools and processes rooted in a deep understanding of consumer motivations and behaviours. The group has worked with many companies including Sony Ericsson, Samsung Design Europe, Mothercare, major pharmaceutical companies (under NDA) … Continue reading The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototype

The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototypes Professor Gareth Loudon

Defnyddio ffug amgylcheddau i werthuso prototeipiau cynhyrchion a gwasanaethau newydd

Yr Athro Gareth Loudon Dydd Lau 8 Tachwedd 2018, 4.00pm, Heartspace yr Ysgol Celf a Dylunio Dros y 15 mlynedd ddiwethaf, mae’r grŵp ymchwil i ddylunio defnyddiwr-ganolog (UCD-R) wedi datblygu ystod o offer a phrosesau dylunio defnyddiwr-ganolog newydd yn seiliedig ar ddeall yn drylwyr gymhellion ac ymddygiad prynwyr. Mae’r grŵp wedi gweithio gyda llawer o gwmnïau, gan gynnwys Sony Ericsson, Samsung Design Europe, Mothercare, cwmnïau … Continue reading Defnyddio ffug amgylcheddau i werthuso prototeipiau cynhyrchion a gwasanaethau newydd