Dr D A Heggs

Dr D A Heggs, Research Seminar: Parthed – Cyflwyno Seicoleg / Re)Presenting Psychology

Feb 28th 2019, 4-5.30pm
Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design, B Block
Llandaff Campus, Western Avenue
Cardiff
CF5 2YB

Archebu / Booking

Parthed – Cyflwyno Seicoleg
Dr D A Heggs
Pennaeth Seicoleg Gymhwysol

Yn y sgwrs hon, byddaf yn ystyried y gwahanol ffyrdd y gall seicoleg ymresymiadol helpu i ddeall cymhlethdod arferion cynrychioliadol o fewn nofelau graffig, a byddwn yn cymryd golwg ar gyflwyniadau o oddrychedd, rhyw a rhywioldeb; ac yn olaf, byddwn yn ystyried rhai o’r gweithiau hunangofiannol diweddar sy’n canolbwyntio’n benodol ar iechyd meddwl a llesiant.

Diben y sgwrs fydd creu cyfle i gael trafodaeth am y berthynas rhwng seicoleg a’r modd gallwn ni ganfod dulliau o gydweithio ar gyfer ymchwil, menter ac addysgu.

 


Re)Presenting Psychology
Dr D A Heggs
Head of Applied Psychology

In this talk I will consider the ways in which a discursive psychology can help understand the complexity of representation practices within graphic novels, and will explore presentations of subjectivity, gender and sexuality; before finally, considering some of the new autobiographical work that explicitly focuses on mental health and well-being.

The purpose of the talk will be to open a space for discussion around the relationship between psychology and how we might find ways of joint working for research, enterprise and teaching.