Dr Jon Pigott, CSAD Masters Research Seminar: Sound of / through / as Material – Sain/ o / trwy / fel Deunydd

CSAD Masters Research Seminar
presented by Dr Jon Pigott
Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design,
B Block
Llandaff Campus,
Western Avenue
Cardiff
CF5 2YB

Book here

Sain/
o /
trwy /
fel
Deunydd.

Bydd y sgwrs yma yn rhoi cyd-destun i ddetholiad o gelfyddyd sain trwy fframwaith arfaethedig sydd yn ymdrin â pherthynas sain a deunydd mewn tair ffordd posib: sain o ddeunydd, sain trwy ddeunydd a sain fel deunydd. Byddwn yn trafod ystod o esiamplau ochr yn ochr gyda rhai o waith celf wreiddiol Jon. Mae hyn yn ffurfio astudiaeth achos lle cai arfer celf ei ddefnyddio fel dull ymchwil er mwyn cyfrannu at ein dealltwriaeth o agweddau creadigol presennol a hanesyddol o fewn maes penodol. Bydd themâu o astudiaethau gwyddorau a thechnoleg ac astudiaethau sain yn treiddio trwy’r sesiwn yma.

 

 

Sound
of /
through /
as
Material.

This talk will contextualise a selection of sound art through a proposed framework that sees sound and material as relating in three possible ways: sound of material, sound through material and sound as material. A range of examples will be discussed alongside some of Jon’s original artworks. This forms a case study where art practice is used as a research method to inform an understanding of existing and historic creative approaches within a particular field. Themes of science and technology studies and sound studies will permeate the session.