Image: Tony Charles / Ian Clark

EFFAITH GWELEDOL – GEOPOP – Sialens 24 awr yr wythnos sefydlu / VISUAL IMPACT – GEOPOP – BA Fashion Design Induction week 24 hour challenge

The 24hrs Fashion induction week project gave the students the opportunity to explore the potential of designing with shapes rather than creating patterns for designs. Pattern cutting and design are physical activities, they extend from the hand eye, from rotations of wrist, elbow & shoulder, but they also flow from the mind and perception of spatial awareness, from the psychological processes of transferring ideas & concepts into 3D dimensional shapes.

The students explored the potential of fabric and forms by creative and initiative manipulation of different sizes of shapes e.g. rectangles, circles and squares to create highly creative visual STATEMENTS highlighting the bold silhouettes shapes.

More images by Tony Charles & Ian Clark here.


Rhoddodd y sialens 24 awr yr wythnos sefydlu gyfle i’r myfyrwyr ystyried y potensial o ddylunio gyda siapiau yn hytrach na chreu patrymau ar gyfer cynlluniau. Mae torri patrymau a dylunio yn weithgareddau corfforol, yn ymestyn o’r llaw i’r llygad, o osgo’r arddwrn, penelin a’r ysgwydd, ond hefyd yn llifo o’r meddwl a chanfyddiad o ymwybyddiaeth o ofod, o’r broses seicolegol o drosglwyddo syniadau a chysyniadau i siapiau tri dimensiwn.

Bu’r myfyrwyr yn ystyried potensial ffabrig a ffurf drwy driniaeth greadigol a menter o wahanol feintiau o siapiau e.e. petryal, cylch a sgwâr i greu DATGNAIDAU hynod greadigol weladwy sy’n tanlinellu siapiau silwét beiddgar.