Going Nowhere: An early career artist survival guide / Ddim yn mynd i unman: Canllaw i oroesi fel artist newydd

Going Nowhere: An early career artist survival guide

As they complete their year as Cardiff School of Art and Design AFB Step Change Fellows, Anna Grace Rogers and Gweni Llwyd are organising an event at g39 to share what they and fellow early career artists have learnt so far….  Join them and Carlota Nóbrega, Elin Meredydd and Emily Hartless at g39 this Friday, 26 October, for an evening of talks and performances about the good, the bad and the ugly (not the film).

Friday 26 October, 6-8.30pm
g39, Oxford Street, Cardiff CF24 3DT
http://www.g39.org/


Ddim yn mynd i unman: Canllaw i oroesi fel artist newydd

Wrth iddynt gwblhau eu blwyddyn fel Cymrodorion Newid Sylweddol AFB Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, mae Anna Grace Rogers a Gweni Llwyd yn trefnu digwyddiad yn g39 er mwyn rhannu’r hyn y maen nhw, ac artistiaid newydd eraill, wedi dysgu hyd yma…. Ymunwch â nhw a Carlota Nóbrega, Elin Meredydd ac Emily Hartless yn g39 ar ddydd Gwener 26 Hydref am noswaith o drafodaethau a pherfformiadau am yr agweddau da, drwg a hyll (ddim y ffilm).

Dydd Gwener 26 Hydref, 6-8.30pm
g39, Heol Oxford, Caerdyd CF24 3DT
http://www.g39.org/