Paul Granjon

Masters Research Seminar: Paul Granjon – be ’di be mewn celf(decno) yn 2019? / what to make [techno-] art about in 2019?

CSAD Masters Research Seminar 10
Presented by Paul Granjon

Thu, 14 February 2019
16:00 – 17:30 GMT
Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design, B Block
Llandaff Campus, Western Avenue
Cardiff
CF5 2YB

From self-augmented cyborgs to deep green resistance to clever robot dogs: what to make [techno-] art about in 2019?

Paul Granjon is an artist interested in our relation to technology, or more precisely the co-evolution of humans and machines. He has explored the subject for 20 years, making robots, performances and participative events. Granjon’s work aims to raise questions about human augmentation, dependency, and empowerment within our fast moving techno-present. After providing a brief context to some of his key works, Granjon will present a selection of facts, artworks and speculations addressing ecology, transhumanism, artificial creatures, global data capture and share reflections about the future of art and technology practices in 2019.

Book here.

O seiborgs sy’n hunanwella i wrthsafwyr gwyrdd a chŵn robot clyfar: be ’di be mewn celf(decno) yn 2019?

Ein perthynas â thechnoleg, yn enwedig gydesblygiad pobl a pheiriannau – dyna sy’n mynd â bryd yr artist Paul Granjon. Mae wedi bod yn ystyried y pwnc hwn am 20 mlynedd, gan greu robotiaid, perfformiadau a digwyddiadau cymryd rhan. Nod gwaith Granjon yw codi cwestiynau am realiti estynedig, dibyniaeth a grymuster o fewn ein byd technolegol sy’n newid a datblygu bob awr o’r dydd. Ar ôl darparu cyd-destun cryno i’w waith allweddol, bydd Granjon yn cyflwyno detholiad o ffeithiau, gweithiau celf a syniadau sy’n mynd i’r afael ag ecoleg, trawsddynoliaeth, creaduriaid artiffisial, cipio data byd-eang a rhannu myfyrdodau am ddyfodol celf ac arferion technolegol yn 2019.