Masters Research Seminar: Rhyw, Gwaith Dur a Sherlock: Crynodeb o ymchwil presennol ar wrywdod / Sex, Steelworks and Sherlock: A synopsis of current research on masculinity

4pm, 21st Feb 2019
Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design, B Block
Llandaff Campus, Western Avenue
Cardiff
CF5 2YB

Sex, Steelworks and Sherlock: A synopsis of current research on masculinity. 
Presented by Dr Ashley Morgan 

Dr Ashley Morgan discusses her current research on masculinity, tracing a trajectory from personal experiences from the past as a way of building her own academic identity, and as a means of generating research, which is about representations of masculine sexual behaviour, toxic masculinity, and social class in popular culture.

Book here.

Rhyw, Gwaith Dur a Sherlock: Crynodeb o ymchwil presennol ar wrywdod.
Wedi’i gyflwyno gan Dr Ashley Morgan

Bydd Dr Ashley Morgan yn trafod ei hymchwil bresennol ar wrywdod, gan olrhain llwybr o brofiadau personol o’r gorffennol fel ffordd o lunio ei hunaniaeth academaidd ei hun ac fel ffordd o greu ymchwil sy’n trafod cynrychiolaethau o ymddygiad rhywiol gwrywaidd, gwrywdod gwenwynig a dosbarth cymdeithasol yn niwylliant poblogaidd.