Clwstwr: Ysbrydoli a Chydweithio

Ysbrydoli a Chydweithio Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd Dydd Mawrth , 9 Ebrill a Dydd Iau, 11 Ebrill http://www.clwstwr.org.uk/cy/clwstwr-ysbrydoli-chydweithio Mae’r digwyddiad yma ar gyfer gweithwyr llawrydd, busnesau newydd a mentrau bach a chanolig sy’n awyddus i gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer cyllid Clwstwr. Mae’r digwyddiadau yma wedi’u creu er mwyn annog syniadau newydd arloesol a’r cyfle i feithrin partneriaethau a chyweithiau … Continue reading Clwstwr: Ysbrydoli a Chydweithio

Clwstwr: Inspire & Collaborate

Clwstwr: Inspire & Collaborate Cardiff School of Art & Design, Cardiff Metropolitan University Tuesday, 9 April & Thursday, 11 April http://www.clwstwr.org.uk/clwstwr-inspire-and-collaborate These events are for creative freelancers, start-ups and SMEs who are keen to submit an Expression of Interest for Clwstwr funding. They are designed to encourage innovative new ideas and meetings with potential collaborators to develop partnerships. Academics from Cardiff Metropolitan University will introduce … Continue reading Clwstwr: Inspire & Collaborate

Artifex Exhibition

Group exhibition by Lauren Marshall, Evie Banks, Io Krina, Molly Stride, Alex Browning, Tiancong Zhang, Matt Drew, Patrick Sullivan, Hollie Ursell, Rosie McDonald and Philip Davies. M.A.D.E. Gallery is pleased to present a group exhibition by a collection of third year Fine Art students from Cardiff School of Art and Design. The show will act as an opportunity for the collective of individuals to present … Continue reading Artifex Exhibition

Arddangosfa Artifex

Arddangosfa grŵp gan Lauren Marshall, Evie Banks, Io Krina, Molly Stride, Alex Browning, Tiancong Zhang, Matt Drew, Patrick Sullivan, Hollie Ursell, Rosie McDonald a Philip Davies. Mae’n bleser gan Oriel M.A.D.E gyflwyno arddangosfa grŵp gan gasgliad o fyfyrwyr Celfyddyd Gain yn eu trydedd flwyddyn yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Bydd y sioe yma’n gyfle i’r casgliad yma o unigolion cyflwyno cysyniadau y maent wedi … Continue reading Arddangosfa Artifex

Animating CANU with S4C

Myfyrwyr Animeiddio YGDC yn Cael Cyfle i Weithio ar Gynhyrchiad Teledu I S4C.

Mae myfyrwyr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd wedi bod yn gweithio ar raglen deledu animeiddiedig o’r enw ‘Canu’. Mae’r cynhyrchiad yn gomisiwn gan S4C ac yn gydgyhyrchad rhwng y darlledwr, Mudiad Meithrin a the Book Trust. Partrneriaid cynhyrchu ydy Hurst Animation, Picl Animation a YGDC. Siwan Jobbins a Chynyrchiadau TWT ydy’r cwmni cynhyrchu. Mae’r prosiect yn rhoi cyfle arbennig i’r myfyrwyr Animeiddio i gael profiad … Continue reading Myfyrwyr Animeiddio YGDC yn Cael Cyfle i Weithio ar Gynhyrchiad Teledu I S4C.

Cardiff Met Design Students in Foodie Design Partnership for The Parsnipship

Second Year Cardiff School of Art & Design students have developed and designed sustainable packaging for successful Welsh food brand The Parsnipship, which forms part of their coursework and will be seen soon on retailer shelves. The live design brief from the Bridgend-based vegetarian and vegan food manufacturer specified that the product packaging should incorporate sustainable and recyclable materials to align with the company’s eco-friendly … Continue reading Cardiff Met Design Students in Foodie Design Partnership for The Parsnipship

Llwyddiannau Ymarfer Stiwdio Cerameg

Bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i sefydlu eu stiwdios nhw eu hunain, yn rhai annibynnol ac yn rhai cydweithredol, ac yn rhedeg gweithdai i rannu sgiliau a chreadigrwydd a noddi ymarfer. Yng Nghaerdydd mae Urdd y Gwneuthurwyr, SWP ac orielau megis Crefft yn y Bae, Neuadd Llanofer, Canolfan Celfyddydau Chapter, MADE Caerdydd ymhlith eraill, y gellir rhedeg mentrau drwyddyn nhw, gan ddefnyddio eu … Continue reading Llwyddiannau Ymarfer Stiwdio Cerameg