Makers of Tomorrow

. CSAD Ceramics has long been connected with the Ken Stradling Collection in Bristol, with a collaborative second year project now entering its fourth year. Our partnership spurred the collection to widen its community engagement initiatives recognising the significance to education of first-hand encounters with historic, quality crafts practices. The collection now networks across the South West liaising with primary, secondary and foundation courses, BA … Continue reading Makers of Tomorrow

Gwneuthurwyr yfory

. Bu cysylltiad rhwng cwrs Serameg Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd a’r Ken Stradling Collection ym Mryste ers amser maith gyda phrosiect ar y cyd ar gyfer myfyrwyr yr ail flwyddyn nawr yn ei phedwaredd blwyddyn. Ysgogodd ein partneriaeth y casgliad i ehangu ei mentrau ymglymu cymunedol gan gydnabod arwyddocâd eu hymwneud ag arferion crefftau hanesyddol o ansawdd i addysg. Mae’r casgliad nawr yn rhwydweithio … Continue reading Gwneuthurwyr yfory

Work by Ceramicist Sam Lucas

Fireworks’ Graduate Scheme

CSAD Ceramics has strong ties to Fireworks Clay Studios one of the largest, longest running ceramics co-operatives in Europe. Established by BA graduates almost 25 years ago the studio boasts 18 ceramics practitioners, the majority of which began their careers in CSAD’s BA and MA programmes. Fireworks’ graduate scheme continues to nurture new talent by subsidizing two graduates each year from BA or MA ceramics … Continue reading Fireworks’ Graduate Scheme

Moving the Museum - Field Level 5

Arddangosfa ‘Symud yr Amgueddfa’ yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd

Cafodd myfyrwyr Ysgol Gelf a Chynllunio Caerdydd gyfle arbennig i arddangos eu gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd. Roedd ‘Symud yr Amgueddfa’ yn brosiect 5 wythnos lle’r oedd myfyrwyr sydd yn astudio sawl gwahanol destun yn creu gwaith gwreiddiol wedi ysbrydoli gan y casgliadau celf gain, hanes naturiol a cerameg yn yr Amgueddfa. Creuwyd nifer o wahanol gelfweithiau o beintiadau a cherfluniau i cerameg a … Continue reading Arddangosfa ‘Symud yr Amgueddfa’ yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd

Moving the Museum - Field Level 5

Moving the Museum show at the National Museum of Wales in Cardiff

Students from Cardiff School of Art and Design have the fantastic opportunity to exhibit their work next in the National Museum of Wales in Cardiff. The Moving the Museum project was a 5 week assignment where students from diverse subject disciplines have created original work in response to the fine art, natural history and ceramics collections at the Museum. The outcomes of the project varied from … Continue reading Moving the Museum show at the National Museum of Wales in Cardiff

Mae’n amser gwneud cais ar gyfer Uned Ddeori YGDC!

Mae’n amser gwneud cais ar gyfer Uned Ddeori YGDC (CSAD) am 2019-20! Fel bob amser, rydyn ni’n awyddus i bwysleisio bod y ‘Gofod Inc’ ar agor i raddedigion o bob un o’n rhaglenni, felly gallech fod â’ch bryd ar fod yn arlunydd wrth eich gwaith, yn ddylunydd am lansio eich busnes neu fenter gymdeithasol eich hun. Rydyn ni’n edrych ymlaen at dderbyn eich cais. Gwahoddir … Continue reading Mae’n amser gwneud cais ar gyfer Uned Ddeori YGDC!