Theo Humphries

Theo Humphries, Research Seminar: Dryswch a Model Datrys Problemau Dylunio / Entanglement And The Problem-Solving Model of Design

7th March 2019, 4-5.30pm

Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design, B Block
Llandaff Campus, Western Avenue
Cardiff
CF5 2YB

Archebu / booking

Dryswch a Model Datrys Problemau Dylunio:
cyflwyniad gan Theo Humphries, Uwch Ddarlithydd mewn Celf a Dylunio

Pa mor hollbresennol yw’r ‘model datrys problemau’ mewn dylunio a pha faterion sy’n codi o’i dderbyn? Mae’r seminar yma yn ail ddychmygu dylunio, nid fel proses o ddatrys problemau, ond fel proses o ‘drysu’ yn fwriadol. Rydym hefyd yn ail ddychmygu’r dylunydd, nid fel datryswr problemau, ond fel un sy’n drysu pethau.


Entanglement And The Problem-Solving Model of Design
presented by Theo Humphries, Senior Lecturer in Art and Design

How pervasive is the ‘problem-solving model’ in design and what issues arise from its acceptance? This seminar reconceives designing, not as a problem-solving process, but as a process of volitional ‘entanglement’. The designer is similarly reconceived, not as a problem-solver, but as an entangler of things.