The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototypes Professor Gareth Loudon

The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototype / Defnyddio ffug amgylcheddau i werthuso prototeipiau cynhyrchion a gwasanaethau newydd

Prof Gareth Loudon

Thursday 8 November 2018, 4.00pm,
School of Art & Design Heartspace

Over the last 15 years the user centred design research (UCD-R) group has developed a range of novel user-centred design tools and processes rooted in a deep understanding of consumer motivations and behaviours.

The group has worked with many companies including Sony Ericsson, Samsung Design Europe, Mothercare, major pharmaceutical companies (under NDA) and the likes of Kenwood in relation to new product development. In 2015, the group developed a mixed-reality simulation and user-testing facility, called the Perceptual Experience Lab (PEL), to help in the design and development of new products. The talk will give a brief overview of the work undertaken by the group, and in particular why PEL has been developed; how PEL has been designed; and PEL’s capabilities, including examples of past and current projects.

https://www.eventbrite.co.uk/e/csad-masters-research-seminar-2-presented-by-prof-gareth-loudon-tickets-51963782071


Yr Athro Gareth Loudon

Dydd Lau 8 Tachwedd 2018, 4.00pm,
Heartspace yr Ysgol Celf a Dylunio

Dros y 15 mlynedd ddiwethaf, mae’r grŵp ymchwil i ddylunio defnyddiwr-ganolog (UCD-R) wedi datblygu ystod o offer a phrosesau dylunio defnyddiwr-ganolog newydd yn seiliedig ar ddeall yn drylwyr gymhellion ac ymddygiad prynwyr.

Mae’r grŵp wedi gweithio gyda llawer o gwmnïau, gan gynnwys Sony Ericsson, Samsung Design Europe, Mothercare, cwmnïau fferyllol mawr (o dan NDA) a chwmnïau tebyg i Kenwood o ran datblygu cynhyrchion newydd. Yn 2015, datblygodd y grŵp gyfleuster efelychu realiti-cymysg a phrofi-ar-ddefnyddwyr o’r enw PEL (Perceptual Experience Lab) i helpu i ddylunio a datblygu cynhyrchion newydd. Bydd yr araith yn rhoi trosolwg byr o’r gwaith a wneir gan y grŵp ac yn benodol pam cafodd PEL ei ddatblygu; sut cafodd PEL ei ddylunio; a galluoedd PEL, gan gynnwys enghreifftiau o brosiectau yn y gorffennol a phrosiectau newydd.

https://www.eventbrite.co.uk/e/csad-masters-research-seminar-2-presented-by-prof-gareth-loudon-tickets-51963782071