10fed pen-blwydd hapus Made in Roath!

Mae gŵyl celfyddydau cymunedol Made in Roath yn ddeg oed eleni ac eto mae’n cynnig cyfleoedd gwych i’n myfyrwyr a’n graddedigion i ddangos eu gwaith a chael profiad o drefnu digwyddiadau a siarad â’r cyhoedd am eu gwaith.

Mae Janet Blackman, myfyrwraig graddedig Celf Gain, yn rhedeg Sock It to Me. Mae’n darparu cartref ar gyfer eich holl sanau amddifad ym Mhafiliwn Bowlio y Rhath. Mae casgliad o raddedigion Meistr Serameg eleni yn cynnal arddangosfa yn Eglwys St Edwards yn Westville Road. Mae grŵp o fyfyrwyr y drydedd flwyddyn yn cynnal arddangosfa gelf mewn fan ar ddiwedd Bangor Street ac mae aelod tîm FabLab, Karen O’Shea yn cynnal digwyddiad Sharing the Same Jeans yn The Gate. Mae yna gyfle i weld paentiadau gan yr Athro André Stitt yn gallery ten Donald Street a’r Rat Trap Collective a drefnwyd gan Gymrodor ABF Step Change Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Gweni Llwyd ac mae’r fyfyrwraig graddedig Celfyddyd Gain, Carlota Nobréga, wedi trefnu helfa drysor arall … gyda’r cliwiau yn ymddangos ar du blaen y llyfryn Made in Roath.

Mae myfyrwyr Celf Gain y Drydedd flwyddyn, Imogen Spurrell a Sara Treble-Parry yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau trwy’r Ŵyl. Dywedasant fod Made in Roath yn fuddiol iawn i’ch datblygiad proffesiynol. Nid yw’n teimlo fel eich bod chi’n gwneud gwaith oherwydd ei bod yn ŵyl mor bleserus i fod yn rhan ohoni. Eleni, rydym wedi cymryd rhan bersonol mewn gwnïo dyluniad ar ddarn o fflag, i fynd gyda’r thema pen-blwydd 10 mlynedd o ‘rydym yn rhannu’r un jîns’. Rydym hefyd wedi cymryd rhan mewn gweithdy cwlwm lliwio, a oedd yn ffordd hwyliog o gael y gwirfoddolwyr i ddod i adnabod ei gilydd yn ogystal â chreu crysau-t a fyddai’n dangos ein bod yn wirfoddolwyr mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Rydym yn annog pawb o bob blwyddyn i gymryd rhan mewn gŵyl yng Nghaerdydd, yn enwedig Made in Roath, i roi eich troed yn y drws i lwyfan celf y ddinas. Peidiwch â’i adael tan eich blwyddyn olaf!

Mae Made in Roath yn rhedeg o 14 i 21 Hydref a chewch wybodaeth lawn am yr holl ddigwyddiadau, arddangosfeydd, tai agored a mwy yn http://madeinroath.com/

Llun: Myfyrwyr Celf Gain Lefel 6: Imogen Spurrell a Sara Treble-Parry