Affordable Art auction

Affordable Art fund raiser for 2017 Fine Art Degree Show

Over 50 original framed artworks created by a number of CSAD Fine Art students, staff and alumini will be for sale at affordable prices to fund the 2017 Fine Art degree show!

Open on Tuesday 6th December until the official auction night on Thursday 8th of December from 5pm to 9pm.

Bidding will start from only £10!

Welcome to all!

Opening Hours:
Tuesday 6th December: 1-6pm
Wednesday 7th December: 1-6pm
Thursday: 1-4pm – Official Auction Evening: 5-9pm

Directions:
2nd floor of the Stadium Plaza building – next door to the Vue cinema

/////

Fydd dros 50 darnau o waith celf gwreiddiol gan fyfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a staff cwrs Celf Gain YGDC ar werth am brisia fforddiadwy! Mi fydd yr elwau i gyd yn mynd at gyllid sioe gradd y cwrs Celf Gain yn 2017.

Mi fydd bidio yn cychwyn o £10 ar Ddydd Mawrth 6ed o Ragfyr ac yn cau ar Ddydd Iau 8fed o Ragfyr am 8yh

Croeso i bawb!

Oriau Agored:
Dydd Mawrth 6ed o Ragfyr: 1-6yh
Dydd Mercher 7fed o Ragfyr: 1-6yh
Dydd Iau 8fed o Ragfyr: 1-4yh – Noson Arwerthiant Fforddiadwy: 5-9yh