Argraffiadau Wythnos Un – Cymru yn Fenis

Mae Charlotte Grayland, myfyriwr blwyddyn gyntaf mewn Celfyddyd Gain yn cymryd rhan yn rhaglen Invigilator Plus Cyngor Celfyddydau Cymru, gan dreulio mis yn Biennale Cymru yn helpu i oruchwylio ym Mhafiliwn Cymru tra’n treulio amser yn datblygu ei hysgrifennu creadigol a’i gwaith creadigol. Mae Charlotte yn un o dri myfyriwr CSAD a ddewiswyd sy’n arbennig o gyffrous gan mai’r artist sy’n cynrychioli Cymru eleni yw Sean Edwards, un o ddarlithwyr Celfyddyd Gain yr Ysgol.

‘Pan welais luniau o Fenis am y tro cyntaf, rwy’n cofio meddwl i mi fy hun na allai’r lle hwn fodoli mewn gwirionedd a bod y ffotograffau a oedd ger fy mron yn ffug, neu wedi’u golygu’n drwm. Fodd bynnag, ar ôl fy wythnos gyntaf yma gallaf ddweud yn onest ei fod wedi goroesi unrhyw un o’m disgwyliadau. Mae’n un o’r lleoedd mwyaf trawiadol yr wyf erioed wedi bod iddo. Mae’r dŵr sy’n amgylchynu’r ynys yn creu cefnlen hynod brydferth i’r bensaernïaeth Fenisaidd, a’r hyn sy’n wallgof yw bod y daith i’r gwaith ar ôl ychydig ddyddiau bron yn hollol normal!

‘Ar y diwrnod cyntaf yma yn Fenis ar ôl fy niwrnod cyntaf yn arddangosfa Sean Edwards ym Mhafiliwn Cymru, cefais fy nghyflwyno i’r goruchwylwyr eraill o’r pafiliynau eraill sy’n gweithio yn y Biennale. Yr hyn sy’n wych yma yw bod pawb fel pe baent am ddod at ei gilydd, gan greu ein grŵp rhyngwladol ein hunain y byddwn yn mynd ynddo i weld Fenis a gwneud gweithgareddau gyda nhw. Er enghraifft, yr wythnos hon aeth pob un o’r Cymry, Albanwyr, Gwyddelod ac Awstraliaid i gyd i far jazz tanddaearol lleol a dawnsio gyda’i gilydd. Roedd yn anhygoel!

’Yr wythnos hon rwyf hefyd wedi ymweld â nifer fawr o’r pafiliynau rhyngwladol a digwyddiadau cyfochrog yma yn Biennale Fenis. Mae wedi bod mor ddiddorol gweld sut mae gwahanol wledydd yn mynd ati i wneud gwaith celf gan fod cymaint o amrywiaeth yn y canlyniadau a welwch chi yma. Yr hyn sydd hefyd yn anhygoel yw’r lleoliadau lle rydych chi’n dod o hyd i’r gwaith. Mae’r sioeau a’r pafiliynau cyfochrog wedi’u gwasgaru ar draws Fenis yn cuddio yn y nifer o strydoedd ochr, ac er y gallant fod yn anodd dod o hyd iddynt, rwy’n argymell ymweld â nhw, yn enwedig ar gyfer y lleoliadau. Er enghraifft, lleolir “Förg in Venice”, arddangosfa o waith gan yr artist Gunther Förg, yn y Palazzo Contarini Polignac, oriel gelf palas 15fed ganrif!  Lleolir llawer o baentiadau a cherfluniau haniaethol o fewn muriau’r palasau, sy’n creu cyfosodiad diddorol iawn gydag arddull y tu mewn i’r 15fed ganrif. Rwy’n teimlo mai yn Fenis yn unig y gallech chi ddod o hyd i hyn!

‘Yn gyffredinol, mae’r wythnos gyntaf yma yn Fenis wedi bod yn wirioneddol wych ac ni allaf aros i weld beth sydd gan y tair wythnos nesaf ar fy nghyfer. Tan y tro nesaf – Arrivederci, Hwyl fawr, Goodbye!