Annette Lindenberg

Arlunydd Ddylunydd: Gwneuthurwraig raddedig yn arddangos yn Oriel Saatchi

Bu gwaith Annette Lindenberg un o raddedigion YCDC/CSAD Arlunydd Ddylunydd: Wneuthurwraig mewn arddangosfa ddiweddar yn Oriel Saatchi yn Llundain, ochr yn ochr â Gwaith enwogion fel John Ward, Emmanuel Cooper a Barbara Hepworth.

Wedi ei gwefreiddio â’r profiad, meddai Annette “Doeddwn i ddim wedi gwir sylweddoli cymaint o fraint oedd hi i gael arddangos yno nes mynd draw ar ymweliad. O’n i’n gweld mai fi oedd yr unig artist heb fod yn enwog ac roedd hi’n od braidd i gerdded ymhlith y gweithiau heb i neb fod yn gwybod pwy oeddwn i neu’n sefyll wrth ochr rhai’n edrych ar fy ngwaith a’u clywed yn ei drafod, heb wybod mod i yno.”

Ers yr achlysur mae Annette wedi bod yn brysur yn cynllunio cynigion ar gyfer arddangosfeydd posibl eraill. Mae Annette hefyd yn gobeithio cwblhau cynlluniau ar gyfer arddangosfa o’i Gwaith hi a neb arall yn Ewrop.

Llongyfarchiadau Annette!