Delphi Campbell

Brwdfrydedd a gwneud gartref

Er gwaethaf y cyfyngiadau presennol sy’n gysylltiedig â Covid-19, mae Cymrawd Newid Cam Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd a myfyriwr graddedig Celfyddyd Gain Delphi Campbell yn parhau gyda’i hymarfer creadigol, gan weithio gartref.  Fel cymaint o’n graddedigion a’n myfyrwyr, mae Delphi wedi gorfod newid ei hymarfer gan weithio allan beth sy’n ymarferol iddi ei wneud.  Fodd bynnag, oherwydd ei bod yn awyddus iawn i adeiladu ei gyrfa fel arlunydd mae wedi defnyddio hwn fel cyfle i archwilio gwahanol ffyrdd o weithio ac mae’n datblygu ei syniadau i gyfeiriadau newydd.  Yma mae Delphi yn dweud wrthym am yr hyn y mae’n gweithio arno c yn sicrhau bod y sefyllfa bresennol yn tanio yn hytrach na chyfyngu ar ei syniadau a’i harfer:

‘Ar hyn o bryd rwy’n parhau â’m cyfres o “Failure”, cyfres o waith yn ail-lunio brasluniau inc ac aflwyddiannus, ac yn paentio astudiaethau cnawd dros ben llestri, gan adael cipolwg ar y darn gwreiddiol yn edrych trwyddo. Rwyf hefyd yn arbrofi gyda sawl cerflun meddal, yn profi technegau newydd a phwythau addurniadol i ddatblygu fy ngwaith.

‘Yn ddiweddar rydw i wedi cychwyn prosiect newydd, o’r enw “Things I Used To Be”, i archwilio mwy o fy hunan ac arbrofi gyda dulliau amlgyfrwng newydd. Rydw i wrthi’n cynllunio set newydd o acrylig ar raddfa fawr ar baentiadau cynfas sy’n archwilio gweithredu bwriadol a mudiant ailadroddus.

‘Yn ddiweddar, arddangosais fy llun “Keep Me Warm” yn Cardiff M.A.D.E, yn y Rhath, yn eu harddangosfa aeaf, ac rwy’n trafod arddangos fy ngwaith gyda’r Oriel Minitopian yn Abertawe. Mae wedi bod yn anhygoel gallu canolbwyntio ar fy ymarfer, ac rydw i eisoes wedi gallu gweithio mewn cyfryngau a graddfeydd newydd. Rwyf wedi cael cyfle i ddechrau archwilio bwriad o fewn fy narnau a dechrau ymchwilio i theori y tu ôl i hyn’.