Poamics – The Study of Material Through Poetry and Ceramics

Ceramics MA John Bennett publishes his poetry in Cardiff Met’s ‘Metropolitan’ vol. 4 the latest in a series of student writing Anthologies. Each edition contains a striking combination of poetry, prose, and creative non-fiction where students demonstrate their formidable skills as literary artists and storytellers. I heard about Cardiff Met ‘Anthologies’ a couple of years ago. I’ve always seen the beauty and force of words, … Continue reading Poamics – The Study of Material Through Poetry and Ceramics

Poamics – Astudiaeth Deunyddiau trwy Farddoniaeth a Cerameg

Mae John Bennett, MA mewn Cerameg yn cyhoeddi ei farddoniaeth yng nghyfrol 4 ‘Metropolitan’ Met Caerdydd, y diweddaraf mewn cyfres o fyfyrwyr yn ysgrifennu Antholegau. Mae pob rhifyn yn cynnwys cyfuniad trawiadol o farddoniaeth, rhyddiaith, a ffeithiol greadigol lle mae myfyrwyr yn arddangos eu sgiliau aruthrol fel artistiaid llenyddol a storïwyr. Clywais am ‘Antholegau’ Caerdydd ychydig o flynyddoedd yn ôl. Rydw i wastad wedi gweld … Continue reading Poamics – Astudiaeth Deunyddiau trwy Farddoniaeth a Cerameg

Ceramics / Coffee / Nature / Mindfulness

CSAD ceramics graduate Frances Lukins has been successful in her kickstarter bid to establish three coffee bars in three different communities across Cardiff. The family business ‘Lufkins Coffee’ will move their 10K coffee roasting machine to Clare Road in Grangetown allowing them to host their workshop and a ceramics store for the stocking and selling of local ceramics ware. This site will distribute coffee to … Continue reading Ceramics / Coffee / Nature / Mindfulness

Cerameg / Coffi / Natur / Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae Frances Lukins, un o raddedigion serameg CSAD, wedi bod yn llwyddiannus yn ei chais i gychwyn tri bar coffi mewn tair cymuned wahanol ar draws Caerdydd. Bydd busnes y teulu ‘Lufkins Coffee’ yn symud eu peiriant rhostio coffi 10K i Clare Road yn Grangetown gan ganiatáu iddynt gynnal eu gweithdy a storfa serameg ar gyfer stocio a gwerthu nwyddau cerameg lleol. Bydd y safle … Continue reading Cerameg / Coffi / Natur / Ymwybyddiaeth Ofalgar

BCB FRESH – Apply! Apply! Apply!

For 2017 British Ceramics Biennial, Youngeun Shin was chosen (alongside two other CSAD ceramics graduates) to be exhibited alongside 21 recent BA and MA Ceramics graduates as a part of the British Ceramic Biennial graduate exhibition: FRESH. Submission When I was first encouraged to apply for FRESH as a third year student, I felt slightly under-qualified as I was only completing my BA and knew … Continue reading BCB FRESH – Apply! Apply! Apply!

BCB FRESH – Ymgeisiwch! Ymgeisiwch! Ymgeisiwch!

Ar gyfer Cerameg Brydeinig ddwyflynyddol 2017, dewiswyd Youngeun Shin (ochr yn ochr â dau fyfyriwr graddedig Cerameg CSAD arall) i’w harddangos ochr yn ochr â 21 o raddedigion BA ac MA Cerameg diweddar fel rhan o arddangosfa graddedigion Cerameg Brydeinig ddwyflynyddol: FRESH. Cyflwyniad Pan gefais fy annog gyntaf i wneud cais am FRESH fel myfyriwr trydedd flwyddyn, roeddwn i’n teimlo ychydig yn anghymwys gan fy … Continue reading BCB FRESH – Ymgeisiwch! Ymgeisiwch! Ymgeisiwch!

Codiad Da

Morgan Dowdall, artist cerameg graddedig, yn cyflwyno arddangosfa ‘Well-Hung’ fel rhan o ddigwyddiad UK Young Artist takeover (UKYA) Nottingham. Enillodd Morgan radd BA mewn Cerameg yn 2018 ac aeth ymlaen i fod yn aelod o griw Inc. Space – cyfle i dreulio blwyddyn ychwanegol gyda’r Ysgol er mwyn lansio eu busnes neu eu gyrfa gynaliadwy eu hunain fel artist, dylunydd neu grefftwr. Dechreuodd y cyfleoedd … Continue reading Codiad Da