Cardiff Met Design Students in Foodie Design Partnership for The Parsnipship

Second Year Cardiff School of Art & Design students have developed and designed sustainable packaging for successful Welsh food brand The Parsnipship, which forms part of their coursework and will be seen soon on retailer shelves. The live design brief from the Bridgend-based vegetarian and vegan food manufacturer specified that the product packaging should incorporate sustainable and recyclable materials to align with the company’s eco-friendly … Continue reading Cardiff Met Design Students in Foodie Design Partnership for The Parsnipship

Myfyrwyr Dylunio Met Caerdydd Mewn Partneriaeth Dylunio Bwydgarwyr ar Gyfer Y Parsnipship

Mae myfyrwyr Ail Flwyddyn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd wedi datblygu a dylunio deunydd pacio cynaliadwy ar gyfer brand bwyd Cymreig llwyddiannus Y ‘Parsnipship’ sy’n ffurfio rhan o’u gwaith cwrs a bydd yn fuan yn ymddangos ar silffoedd manwerthwyr. Nododd briff dylunio byw y gweithgynhyrchwyr bwyd llysieuol a fegan o Ben-y-bont ar Ogwr y dylai’r deunydd pacio ymgorffori deunyddiau cynaliadwy ac ailgylchadwy i gyd-fynd ag … Continue reading Myfyrwyr Dylunio Met Caerdydd Mewn Partneriaeth Dylunio Bwydgarwyr ar Gyfer Y Parsnipship

Gwneuthurwyr yfory

. Bu cysylltiad rhwng cwrs Serameg Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd a’r Ken Stradling Collection ym Mryste ers amser maith gyda phrosiect ar y cyd ar gyfer myfyrwyr yr ail flwyddyn nawr yn ei phedwaredd blwyddyn. Ysgogodd ein partneriaeth y casgliad i ehangu ei mentrau ymglymu cymunedol gan gydnabod arwyddocâd eu hymwneud ag arferion crefftau hanesyddol o ansawdd i addysg. Mae’r casgliad nawr yn rhwydweithio … Continue reading Gwneuthurwyr yfory

Moving the Museum - Field Level 5

Arddangosfa ‘Symud yr Amgueddfa’ yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd

Cafodd myfyrwyr Ysgol Gelf a Chynllunio Caerdydd gyfle arbennig i arddangos eu gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd. Roedd ‘Symud yr Amgueddfa’ yn brosiect 5 wythnos lle’r oedd myfyrwyr sydd yn astudio sawl gwahanol destun yn creu gwaith gwreiddiol wedi ysbrydoli gan y casgliadau celf gain, hanes naturiol a cerameg yn yr Amgueddfa. Creuwyd nifer o wahanol gelfweithiau o beintiadau a cherfluniau i cerameg a … Continue reading Arddangosfa ‘Symud yr Amgueddfa’ yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd

Moving the Museum - Field Level 5

Moving the Museum show at the National Museum of Wales in Cardiff

Students from Cardiff School of Art and Design have the fantastic opportunity to exhibit their work next in the National Museum of Wales in Cardiff. The Moving the Museum project was a 5 week assignment where students from diverse subject disciplines have created original work in response to the fine art, natural history and ceramics collections at the Museum. The outcomes of the project varied from … Continue reading Moving the Museum show at the National Museum of Wales in Cardiff

Live project success for BA Interior Design student

Daniel Heggs, Head of Applied Psychology at Cardiff Met, approached BA Interior Design programme leader Craig Thomas to offer a Live Project to students. Second year Interior Design student Mollie Warrington embraced the challenge to complete the project, creating a set of visuals to revamp the course spaces and facilities. Daniel was impressed with the results, saying that Mollie had “provided concept and design ideas, and helped … Continue reading Live project success for BA Interior Design student

Rhianna Yates

Artist Designer: Maker student showcases performance piece at UK festivals throughout the Summer

As part of a second year Module, Artist Designer: Maker student Rhianna Yates was encouraged to pursue her ideal creative dream ‘to perform at festivals all around the world with my creations’ and seek real-world opportunities. She says “For my first year final project I made a 7m x 7m dragon puppet (Y Ddraig Arian – The Silver Dragon) designed as a processional performance piece for festivals. … Continue reading Artist Designer: Maker student showcases performance piece at UK festivals throughout the Summer