Cerameg / Coffi / Natur / Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae Frances Lukins, un o raddedigion serameg CSAD, wedi bod yn llwyddiannus yn ei chais i gychwyn tri bar coffi mewn tair cymuned wahanol ar draws Caerdydd.

Bydd busnes y teulu ‘Lufkins Coffee’ yn symud eu peiriant rhostio coffi 10K i Clare Road yn Grangetown gan ganiatáu iddynt gynnal eu gweithdy a storfa serameg ar gyfer stocio a gwerthu nwyddau cerameg lleol.

Bydd y safle hwn yn dosbarthu coffi i’w lleoliad presennol yn Iard Kings Road, Pontcanna a safle newydd yn hen gwt y ceidwaid Thompson’s Park, Treganna, er mwyn cefnogi dod â choffi o ansawdd drwy nwyddau cerameg o ansawdd uchel i’r ddinas ac ymestyn cyrhaeddiad i mewn i dirwedd fwy gwledig.

“Fy mreuddwyd yw gweld pobl yn cysylltu â’r parc mewn ffyrdd newydd a dyfnach trwy sefyll yn llonydd a defnyddio’r esgus o goffi i fod yn fwy canolog yn eu bywydau bob dydd. Mae’r cysylltiad o ddeunydd ceramig drwy’r corff ac i’r ddaear, pridd a choed yn hynod gyffrous”.

Archwiliodd Frances, a raddiodd yn 2018, y berthynas rhwng cerameg, defod coffi a’r gymuned, fel rhan o’i gradd. Archwiliodd ei gwaith y syniad o haenu ac adeiladu iaith ddeunydd barddonol a allai helpu cwsmeriaid i ganolbwyntio mwy a mwynhau’r foment yn well.

Gwelaf y potensial i dri bar coffi mewn gwahanol gymunedau wasanaethu fel gwahanol elfennau yn eu cyfanrwydd, gan adeiladu a haenu ar ein gwerthoedd defodol, arafu a gofod ar gyfer llif creadigol.

Rwy’n gweld y mannau newydd hyn fel ardaloedd chwarae, lle gall pobl archwilio defodau mewn ffordd newydd, ac archwilio’r syniad o fyw’n wahanol, peidio â chael eich dal mewn ras llygod mawr dynol, a bennwyd gan ein clociau, ond yn rhwbio yn erbyn llif gyffredin, a amlinellwyd i ni yn ôl natur, yn adleisio mewn deunydd naturiol.

Mae defnyddio cwpanau ceramig yn un elfen, ond nid dyna le mae’r cysylltiad yn dod i ben, neu’n dechrau ychwaith. Rwy’n edrych ymlaen at edrych ymhellach ar y syniad o gael eich cysylltu â deunydd naturiol mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’r awydd ym mhob un ohonom i arafu, trwy ddefnyddio gwrthrychau cyffyrddol a hefyd wrthrychau naturiol. Rwy’n gobeithio trwy fy ngwaith parhaus troi cysylltiad isymwybod mewn eraill sy’n gallu dirnad penderfyniad ymwybodol i ddod yn fwy ystyriol yn ein bywyd bob dydd.

Digwyddodd y gwaith o gynllunio a dechrau’r cais Kickstarter ychydig ar ôl genedigaeth ei mab, brawd bach i’w merch India. Nid yw hi wedi stopio am eiliad!

Ni allaf aros i gael fy nwylo yn ôl yn y clai, i adeiladu haenau o borslen a chranc a theracota. Dydw i ddim yn teimlo fy mod i wedi rhoi’r gorau i haenu yn yr amser rydw i wedi bod ar famolaeth, gan weithio ar ehangu ein busnes coffi yn yr oriau mân wrth fwydo ein babi newydd, fel cerddorfa rwy’n teimlo ei fod yn adeilad i crescendo o elfennau prydferth sy’n cysylltu i ffurfio ple farddonol i’m henaid fy hun ac i enaid eraill, i archwilio a pharhau i archwilio, i edrych yn ddyfnach ac ymhellach i ddigwyddiadau pob dydd fel elfennau sy’n rhan o’n bywydau.


www.lufkincoffee.com