Gŵyl Ddylunio Caerdydd 2019

10-13 Hydref 2019 Mae Gŵyl Ddylunio Caerdydd yn ôl ac yn hawlio’r brifddinas rhwng 10 ac 13 Hydref gan ddathlu ei chyfoeth o dalent wrth arbrofi a chydweithredu â dylunwyr o bob lliw a llun. Fel un o brif noddwyr yr ŵyl, mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen at weld cynlluniau’r tîm cydlynu newydd yn dwyn ffrwyth, sy’n dangos sut mae dylunio yn ganolog i greu … Continue reading Gŵyl Ddylunio Caerdydd 2019

Cardiff Design Festival 2019

10-13 October 2019 Cardiff Design Festival is back and is taking over the city from 10-13 October celebrating its wealth of design talent whilst experimenting and collaborating with designers of all kinds. The University is one of the main sponsors and is excited to see the new coordinating team’s plans coming together that show how design is central to creating happy and sustainable communities and … Continue reading Cardiff Design Festival 2019