Engrafiad barddoniaeth ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae tîm FabLab newydd gwblhau swydd arbennig iawn ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gan engrafu 14 o feinciau Derwen Werdd gydag ymadroddion gan feirdd Cymru. Er mwyn sicrhau bod gan y llythrennau edrychiad mor grimp a glân â phosibl, gwnaed yr engrafiad gan ddefnyddio darn V, ac fe wnaeth tîm FabLab alinio’r slabiau derw mawr gan ddefnyddio jig arbennig i sicrhau bod y llythrennau … Continue reading Engrafiad barddoniaeth ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cardiff FabLab Engraving poetry for the National Botanic Garden of Wales

The Cardiff FabLab team have just completed a very special job for the National Botanic Garden of Wales, engraving 14 Green Oak bench tops with phrases by Welsh poets. To ensure that the lettering has as crisp, clean look as possible, the engraving was undertaken using a V bit, and the FabLab team aligned the large oak slabs using a special jig to ensure the … Continue reading Cardiff FabLab Engraving poetry for the National Botanic Garden of Wales

Mae peirianneg gwrthdroi yn helpu i adfer radio hen gar o dras

Beth ydych chi’n ei wneud pan fydd eich car o dras wedi colli rhai o’r botymau ar ei radio? Cysylltwch â’r FabLab! Mae Arbenigwr Technegol FabLab, Evan Moore, newydd ail-greu’r botymau radio, ar ôl gwrthdroi peiriannu’r dyluniad o un o’r rhai oedd dal ar y radio. Ar ôl llawer o ymchwil, daeth o hyd i resin a oedd nid yn unig yn efelychu lliw’r gwreiddiol … Continue reading Mae peirianneg gwrthdroi yn helpu i adfer radio hen gar o dras

Cardiff FabLab reverse engineering helps restore a vintage car radio

What do you do when your vintage car has lost some of the buttons on its radio? Contact the Cardiff FabLab! FabLab Technical Specialist Evan Moore has just recreated the radio buttons, having reverse engineered the design from one of the remaining ones. After much research he also sourced a resin that not only replicated the originals’ colour but also their distinctive rubbery feel. Car owner … Continue reading Cardiff FabLab reverse engineering helps restore a vintage car radio