Lluniau Sioe Haf yr Ysgol Gelf2019 nawr ar gael

Mae’r Sioe Haf arbennig yr Ysgol Gelf bellach wedi cau ond peidiwch â gofidio os gwnaethoch chi ei fethu, mae llwyth o luniau o’r arddangosfa i’w weld yma ar safle Flickr yr Ysgol Gelf. Am fwy o fanylion ar y myfyrwyr a fu’n arddangos eu gwaith yn y Sioe Haf eleni, ewch i wefan Sioe yr Ysgol Gelf. Continue reading Lluniau Sioe Haf yr Ysgol Gelf2019 nawr ar gael

Sioe Haf CSAD – Dydd Cymuned: Dydd Sul Mehefin 2 2019

Rydyn ni’n cynnig cyfle i ymwelwyr â’n Sioe Haf i ddysgu rhai o’r sgiliau rydyn ni’n eu haddysgu yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (CSAD) felly dewch draw rhwng hanner dydd a 4.00 bnawn Sul Mehefin 2 ac ymunwch â dosbarth paentio, dysgu sut i dorri â laser neu ddylunio a phwytho bathodyn, creu crochenwaith neu raglennu teclyn ‘Raspberry Pi’. Gallwch alw heibio rhai o’r … Continue reading Sioe Haf CSAD – Dydd Cymuned: Dydd Sul Mehefin 2 2019

CSAD Summer Show 2019 Community Day: 2 June 2019

Community Day 12 noon to 4pm, Sunday 2 June We’re giving Summer Show visitors the opportunity to learn some of the skills we teach at CSAD  so come along and join a painting class, learn to laser cut or design and embroider a badge, made a pot or programme a Raspberry Pi.  Activity information Have a go – throwing a pot on the wheel!  Hands … Continue reading CSAD Summer Show 2019 Community Day: 2 June 2019

Image: Tony Charles / Ian Clark

EFFAITH GWELEDOL – GEOPOP – Sialens 24 awr yr wythnos sefydlu

Rhoddodd y sialens 24 awr yr wythnos sefydlu gyfle i’r myfyrwyr ystyried y potensial o ddylunio gyda siapiau yn hytrach na chreu patrymau ar gyfer cynlluniau. Mae torri patrymau a dylunio yn weithgareddau corfforol, yn ymestyn o’r llaw i’r llygad, o osgo’r arddwrn, penelin a’r ysgwydd, ond hefyd yn llifo o’r meddwl a chanfyddiad o ymwybyddiaeth o ofod, o’r broses seicolegol o drosglwyddo syniadau a … Continue reading EFFAITH GWELEDOL – GEOPOP – Sialens 24 awr yr wythnos sefydlu

Image: Tony Charles / Ian Clark

VISUAL IMPACT – GEOPOP – BA Fashion Design Induction week 24 hour challenge

The 24hrs Fashion induction week project gave the students the opportunity to explore the potential of designing with shapes rather than creating patterns for designs. Pattern cutting and design are physical activities, they extend from the hand eye, from rotations of wrist, elbow & shoulder, but they also flow from the mind and perception of spatial awareness, from the psychological processes of transferring ideas & concepts … Continue reading VISUAL IMPACT – GEOPOP – BA Fashion Design Induction week 24 hour challenge

Student Art Pass

Student Art Pass – a year of art for only £5

Free entry to over 240 museums and galleries (including Cardiff Castle!), and 50% off major exhibitions. Available for a limited time. From the V&A and British Museum to Cardiff Castle and Jupiter Artland, a Student Art Pass brings you access to over 240 museums, galleries and historic houses, and 50% off major exhibitions. Plus, grab a tasty refreshment or memento at a bargain price with … Continue reading Student Art Pass – a year of art for only £5

MA Fashion Futures student featured in latest edition of I-D magazine

MA Fashion Futures student Kayleigh Hilde is featured in the latest edition of I-D MAGAZINE in an editorial piece untitled ‘FASHION’S SUSTAINABLE FUTURE’. Kayleigh’s work was selected from top graduates from universities in the UK to be interviewed by Sarah Mower, fashion critic journalist for US Vogue and the Ambassador For Emerging Talent for the British Fashion Council. Kayleigh Hilde discusses her views on the future of fashion, saying `I believe that … Continue reading MA Fashion Futures student featured in latest edition of I-D magazine