Poamics – The Study of Material Through Poetry and Ceramics

Ceramics MA John Bennett publishes his poetry in Cardiff Met’s ‘Metropolitan’ vol. 4 the latest in a series of student writing Anthologies. Each edition contains a striking combination of poetry, prose, and creative non-fiction where students demonstrate their formidable skills as literary artists and storytellers. I heard about Cardiff Met ‘Anthologies’ a couple of years ago. I’ve always seen the beauty and force of words, … Continue reading Poamics – The Study of Material Through Poetry and Ceramics

Ceramics Studio Practice Successes

Many students go on to set up their own studios both independent and co-operative and run workshops to share skills, creativity and subsidise practice. In Cardiff we have the Makers Guild, SWP and galleries such as Craft in the Bay, Llanover Hall, Chapter Arts, Cardiff MADE amongst others through which to run enterprise, making use of their mailing list and footfall. If space permits you … Continue reading Ceramics Studio Practice Successes

Llwyddiannau Ymarfer Stiwdio Cerameg

Bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i sefydlu eu stiwdios nhw eu hunain, yn rhai annibynnol ac yn rhai cydweithredol, ac yn rhedeg gweithdai i rannu sgiliau a chreadigrwydd a noddi ymarfer. Yng Nghaerdydd mae Urdd y Gwneuthurwyr, SWP ac orielau megis Crefft yn y Bae, Neuadd Llanofer, Canolfan Celfyddydau Chapter, MADE Caerdydd ymhlith eraill, y gellir rhedeg mentrau drwyddyn nhw, gan ddefnyddio eu … Continue reading Llwyddiannau Ymarfer Stiwdio Cerameg

Work by Ceramicist Sam Lucas

Cynllun Graddedigion Fireworks

Mae gan Cerameg yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd (CSAD) gysylltiadau cryf â Fireworks Clay Studios, un o’r cydweithfeydd cerameg mwyaf a hirfaith yn Ewrop. Wedi’i sefydlu gan raddedigion BA bron i 25 mlynedd yn ôl, mae gan y stiwdio 18 o ymarferwyr cerameg, gyda’r mwyafrif ohonynt wedi dechrau eu gyrfaoedd mewn rhaglenni BA ac MA CSAD. Mae cynllun graddedigion Fireworks yn parhau i feithrin … Continue reading Cynllun Graddedigion Fireworks

Work by Ceramicist Sam Lucas

Fireworks’ Graduate Scheme

CSAD Ceramics has strong ties to Fireworks Clay Studios one of the largest, longest running ceramics co-operatives in Europe. Established by BA graduates almost 25 years ago the studio boasts 18 ceramics practitioners, the majority of which began their careers in CSAD’s BA and MA programmes. Fireworks’ graduate scheme continues to nurture new talent by subsidizing two graduates each year from BA or MA ceramics … Continue reading Fireworks’ Graduate Scheme

Dr D A Heggs

Research Seminar: (Re)Presenting Psychology

February 28th 2019, 4-5.30pm Cardiff Metropolitan University Cardiff School of Art & Design, B Block Llandaff Campus, Western Avenue Cardiff CF5 2YB   Re)Presenting Psychology Dr D A Heggs Head of Applied Psychology In this talk I will consider the ways in which a discursive psychology can help understand the complexity of representation practices within graphic novels, and will explore presentations of subjectivity, gender and … Continue reading Research Seminar: (Re)Presenting Psychology