Research Seminar: Sound of / through / as Material

CSAD Masters Research Seminar presented by Dr Jon Pigott Cardiff Metropolitan University Cardiff School of Art & Design, B Block Llandaff Campus, Western Avenue Cardiff CF5 2YB Book here   Sound of / through / as Material. This talk will contextualise a selection of sound art through a proposed framework that sees sound and material as relating in three possible ways: sound of material, sound … Continue reading Research Seminar: Sound of / through / as Material

Sain/ o / trwy / fel Deunydd

24 Ionawr 2019 Cardiff Metropolitan University Cardiff School of Art & Design, B Block Llandaff Campus, Western Avenue Cardiff, CF5 2YB Archebu Sain/ o / trwy / fel Deunydd. Bydd y sgwrs yma yn rhoi cyd-destun i ddetholiad o gelfyddyd sain trwy fframwaith arfaethedig sydd yn ymdrin â pherthynas sain a deunydd mewn tair ffordd posib: sain o ddeunydd, sain trwy ddeunydd a sain fel deunydd. … Continue reading Sain/ o / trwy / fel Deunydd

The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototypes Professor Gareth Loudon

The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototype

Prof Gareth Loudon Thursday 8 November 2018, 4.00pm, School of Art & Design Heartspace Over the last 15 years the user centred design research (UCD-R) group has developed a range of novel user-centred design tools and processes rooted in a deep understanding of consumer motivations and behaviours. The group has worked with many companies including Sony Ericsson, Samsung Design Europe, Mothercare, major pharmaceutical companies (under NDA) … Continue reading The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototype

The Use of Simulated Environments for Evaluating New Product and Service Prototypes Professor Gareth Loudon

Defnyddio ffug amgylcheddau i werthuso prototeipiau cynhyrchion a gwasanaethau newydd

Yr Athro Gareth Loudon Dydd Lau 8 Tachwedd 2018, 4.00pm, Heartspace yr Ysgol Celf a Dylunio Dros y 15 mlynedd ddiwethaf, mae’r grŵp ymchwil i ddylunio defnyddiwr-ganolog (UCD-R) wedi datblygu ystod o offer a phrosesau dylunio defnyddiwr-ganolog newydd yn seiliedig ar ddeall yn drylwyr gymhellion ac ymddygiad prynwyr. Mae’r grŵp wedi gweithio gyda llawer o gwmnïau, gan gynnwys Sony Ericsson, Samsung Design Europe, Mothercare, cwmnïau … Continue reading Defnyddio ffug amgylcheddau i werthuso prototeipiau cynhyrchion a gwasanaethau newydd

MA Fashion Futures student featured in latest edition of I-D magazine

MA Fashion Futures student Kayleigh Hilde is featured in the latest edition of I-D MAGAZINE in an editorial piece untitled ‘FASHION’S SUSTAINABLE FUTURE’. Kayleigh’s work was selected from top graduates from universities in the UK to be interviewed by Sarah Mower, fashion critic journalist for US Vogue and the Ambassador For Emerging Talent for the British Fashion Council. Kayleigh Hilde discusses her views on the future of fashion, saying `I believe that … Continue reading MA Fashion Futures student featured in latest edition of I-D magazine