Paul Granjon

Be ’di be mewn celf(decno) yn 2019?

14 Chwefror 2019, 16:00 – 17:30 GMT

Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design, B Block
Llandaff Campus, Western Avenue
Cardiff
CF5 2YB

O seiborgs sy’n hunanwella i wrthsafwyr gwyrdd a chŵn robot clyfar: be ’di be mewn celf(decno) yn 2019?

Ein perthynas â thechnoleg, yn enwedig gydesblygiad pobl a pheiriannau – dyna sy’n mynd â bryd yr artist Paul Granjon. Mae wedi bod yn ystyried y pwnc hwn am 20 mlynedd, gan greu robotiaid, perfformiadau a digwyddiadau cymryd rhan. Nod gwaith Granjon yw codi cwestiynau am realiti estynedig, dibyniaeth a grymuster o fewn ein byd technolegol sy’n newid a datblygu bob awr o’r dydd. Ar ôl darparu cyd-destun cryno i’w waith allweddol, bydd Granjon yn cyflwyno detholiad o ffeithiau, gweithiau celf a syniadau sy’n mynd i’r afael ag ecoleg, trawsddynoliaeth, creaduriaid artiffisial, cipio data byd-eang a rhannu myfyrdodau am ddyfodol celf ac arferion technolegol yn 2019.

Archebu