Image: Tony Charles / Ian Clark

EFFAITH GWELEDOL – GEOPOP – Sialens 24 awr yr wythnos sefydlu

Rhoddodd y sialens 24 awr yr wythnos sefydlu gyfle i’r myfyrwyr ystyried y potensial o ddylunio gyda siapiau yn hytrach na chreu patrymau ar gyfer cynlluniau. Mae torri patrymau a dylunio yn weithgareddau corfforol, yn ymestyn o’r llaw i’r llygad, o osgo’r arddwrn, penelin a’r ysgwydd, ond hefyd yn llifo o’r meddwl a chanfyddiad o ymwybyddiaeth o ofod, o’r broses seicolegol o drosglwyddo syniadau a chysyniadau i siapiau tri dimensiwn.

Bu’r myfyrwyr yn ystyried potensial ffabrig a ffurf drwy driniaeth greadigol a menter o wahanol feintiau o siapiau e.e. petryal, cylch a sgwâr i greu DATGNAIDAU hynod greadigol weladwy sy’n tanlinellu siapiau silwét beiddgar.


More images by Tony Charles & Ian Clark here.