GAIR I’CH ATGOFFA: Cystadlaethau a Chyfleoedd ICF 2019

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau:

Cwmni Potclays Cyf. – Gwobr Gwneuthurwyr Newydd a’r Sawl sy’n dod i’r amlwg
(mewn cydweithrediad â Sefydliad Serameg Jingdezhen Sanbao)
Yn agored i grochenwyr ac artistiaid o’r DU sy’n gweithio mewn clai, sydd wedi graddio o fewn y pum mlynedd diwethaf.
Dyddiad cau: 30ain Ebrill 2019.

Gwobr ICS Kecskemet 2019
Derbynnir ceisiadau oddi wrth UNRHYW ymarferydd serameg sy’n gweithio yn y DU.
Dyddiad cau: 30ain Ebrill 2019.

Dangoswsyr sy’n Fyfyrwyr
Yn agored i fyfyrwyr o’r DU sy’n astudio mewn sefydliadau Addysg Uwch sy’n dysgu serameg.
Dyddiad cau: 30ain Ebrill 2019 (wedi’i ymestyn o 31ain Mawrth)

Cystadleuaeth Ffilm Fer cwmni Top Pot Supplies a’r Ŵyl Serameg Ryngwladol
Yn agored i wneuthurwyr ffilm rhyngwladol dros 18 oed.
Dyddiad cau: Mai 1af 2019


Mae gennym Symposiwm Doethuriaeth ac Ymchwil arbennig dan gadeiryddiaeth y Dr. Jo Dahn yn cynnwys cyflwyniadau gan fyfyrwyr Doethuriaeth ac Ymchwil gwâdd. Os ydych yn gweithio ar ymchwil yn y DU a phe hoffech roi cyflwyniad ar eich gwaith cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.


Mae’r ceisiadau ar gyfer Cynorthwywyr yr Ŵyl ‘nawr ar gau; hysbysir ymgeiswyr tua chanol mis Ebrill a ydynt wedi bod yn llwyddiannus.

Gwelir rhagor a fanylion ynglyn â sut i gyflwyno cais ar ein gwefan o dan Cyfleoedd Myfyrwyr. Mae gwybodaeth ynglyn â’r Ŵyl a rhaglen 2019 yn cael ei diweddaru’n rheolaidd ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol.