Gweni Llwyd and Anna Grace Rogers

Graddedigion Met Caerdydd yn Lansio Gyrfaoedd ag Arddangosfa Celf Gain

Bydd dwy o raddedigion Celf Gain Prifysgol Met Caerdydd yn arddangos eu gwaith yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yr wythnos hon i nodi diwedd un flwyddyn o Gymrodoriaeth Cronfa yr ‘Artist Benevolent Fund Step Change’. Bydd yr arddangosfa yn lansio eu gyrfa fel ymarferwyr arlunio.

Cafodd Gweni Llwyd ac Anna Grace Rogers eu cydnabod am ansawdd eu gwaith wrth raddio drwy dderbyn bwrsari gan gronfa’r Artists’ Benevolent Fund (ABF) sydd â’r nod o roi cyfle i artistiaid gychwyn neu ddatblygu gyrfa broffesiynol lawn yn y celfyddydau. Mae elusen ABF wedi cefnogi artistiaid am dros 200 mlynedd.

Bydd yr arddangosfa gyhoeddus, dan yr enw ‘Smile Love, It Might Never Happen’, yn rhoi llwyfan i beth o waith diweddar ac arbrofion creadigol Gweni ac Anna, gan bwyso ar themâu megis natur, technoleg a dadleoliad.

Mae Gweni yn defnyddio cyfarfodydd ar-lein ac off-lein fel mannau cychwyn ac yn canolbwyntio ar elfennau megis y synhwyraidd, pethau pob dydd a’r absẃrd. Mae arfer Anna yn archwiliad parhaus o amgylcheddau tameidiog a pherthynas y pensaernïol, y geometrig i’r naturiol a’r biometrig.

Gyda bwrsari sylweddol oddi wrth ABF i dalu am eu costau byw, mae Gweni ac Anna hefyd wedi cael gofod stiwdio yn YGDC/CSAD gyda’r Ysgol yn darparu cyllideb iddyn nhw gael deunyddiau, costau teithio a chefnogaeth ar gyfer eu harddangosfa olaf. Mae’r ysgol hefyd wedi trefnu mentoriaid proffesiynol fu’n eu cynghori am eu hymarfer a datblygiad gyrfaol. Golygai hyn gallai Gweni fynd ar daith ymchwil i’r Manifesta Biennale yn Palermo, Sisili ac fe deithiodd Anna i wneud ymchwil yn Zurich, Y Swistir.

Dywedodd Gweni Llwyd, enillydd yr Ysgoloriaeth i Artist Ifanc yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn ystod yr haf: “Mae’r deuddeng mis diwethaf wedi bod yn brofiad ffantastig, ac mae’r gymrodoriaeth wedi caniatáu i mi ymestyn fy ymarfer a herio fy hun yn greadigol heb orfod gofidio am gyfyngiadau ariannol. Rwy’n edrych ymlaen i gael arddangos ychydig o’r hyn rwyf wedi ei wneud yn yr arddangosfa.”

Yn ôl Anna Grace Rogers, fu’n arddangos talp uchelgeisiol o’i gwaith yn ei sioe ‘Cut & Stick’ yn Ollie Quinn Caerdydd: “Fe roddodd y gymrodoriaeth amser ac adnoddau i mi eu rhoi i fy ymarfer a’i ddatblygiadau. Mae’n gyffrous mod i’n gallu arddangos rhai o’r canlyniadau ddaeth yn ystod y 12 mis”.

Mae “Smile Love, It Might Never Happen” yn parhau o Hydref 8fed hyd yr 20fed yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, gydag arddangosiad preifat Ddydd Iau Hydref 11eg  o 5 hyd 7pm.