Gwella Iechyd trwy Addysg ac Ymchwil

Cyflwyniad o gyfres o seminars gan Hwb Strôc Cymru a Phrifsygol Metropolitan Caerdydd

Seminar ar Ymchwil Strôc, Arloesi, a Gofal

Amser: 18.00 – 19.00
Dyddiad: Mercher 27ain o Dachwedd 2019
Lleoliad: Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ysgol Rheolaeth Caerdydd O023, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB
Agenda: Croeso a chyflwyniad – Yr Athro Phil James
Yr Athro Keay-Bright “Ydy Dylunio yn gwneud Gwahaniaeth?
Prosiect Myfyrwyr BA (Anrh) Dylunio Cyfathrebu
Mr Dave Riley – Persbectif Goroeswr Strôc

Bydd te a coffi ar gael o 5.30pm.
Croeso i bawb
I gadarnhau eich lle cysylltwch â Dr Abdul Seckam aseckam@cardiffmet.ac.uk erbyn 15.00 ar ddydd Gwener 22ain o Dachwedd