Juncture// Cyswllt

Juncture// Cyswllt

Juncture // Cyswllt

5th to 19th February 2018

Cardiff School of Art & Design
B Block
200 Western Avenue
CF5 2YB
Cardiff

In 2017, 2 students and 6 graduates from Cardiff School of Art and Design went to the Venice Biennale to invigilate James Richards’ exhibition “Music For The Gift” for Wales in Venice.

Juncture” is a culmination of how that experience continues to impact on their artistic, curatorial and academic practices.

The exhibition is open from the 5 to 19 February
Private view on the 8 February 5pm-7pm
Cardiff School of Art and Design
Foyer Space

//

Yn 2017, ddaru 2 o fyfyrwyr a 6 o raddedigion Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd fynd i Biennale Fenis er mwyn goruchwylio arddangosfa James Richards “Music for the Gift”, i Cymru yn Fenis.
“Cyswllt” yw anterth o sut mae’r profiad wedi ac yn parhau i gael effaith ar eu gyrfaoedd artistig, curadurol ac academig.

Mae’r arddangosfa ar agor o Chwefror 5-9fed
Golwg preifat Chwefror 8fed, 5yp-7yp
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
Gofod cyntedd

Artists // Artistiaid:
Heledd Evans
Adam Farrugia White
Mark Hicken
Ella Louise Jones
Gweni Llwyd
Angela Magee
Anna Grace Rogers
Rhian Sullivan