Llwyddiannau Ymarfer Stiwdio Cerameg

Bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i sefydlu eu stiwdios nhw eu hunain, yn rhai annibynnol ac yn rhai cydweithredol, ac yn rhedeg gweithdai i rannu sgiliau a chreadigrwydd a noddi ymarfer. Yng Nghaerdydd mae Urdd y Gwneuthurwyr, SWP ac orielau megis Crefft yn y Bae, Neuadd Llanofer, Canolfan Celfyddydau Chapter, MADE Caerdydd ymhlith eraill, y gellir rhedeg mentrau drwyddyn nhw, gan ddefnyddio eu rhestr bostio a nifer eu hymwelwyr. Os bydd lle ar gael, gallwch sefydlu eich safle chi eich hunan hefyd. Mae Gweithdai Crochenwaith Caerdydd/Cardiff Pottery Workshops Kelly Campbell a One Wall Studio Jack Welbourne yn enghreifftiau gwych o lwyddiant ein graddedigion. .

Arwyddocâd y mentrau hyn yw gwneud cerameg yn hygyrch i’r cyhoedd, gan galluogi pobl i ddysgu am allu sylweddol clai ar gyfer ymdrechion annibynnol ac ymdrechion cymunedol. Bydd Caerdydd yn paru mentrau cyfochrog ar draws y DU o brosiectau cymunedol dwyflynyddol Cerameg Prydain Turning Earth a Clayground Collective.

Darllenwch stori Jack:

Wedi graddio o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, fe ges i swydd yn daflwr cynhyrchu i Smith & Jennings Ltd, Ton Pentre, Cymru. Yno roeddwn yn gallu parhau i wella fy sgiliau taflu, dysgu am redeg busnes, ac yno hefyd ces i fy nghyflwyno i brosesau ceramig newydd.

Gadewais Smith & Jennings i sefydlu fy nghrochendy cyntaf mewn adeilad y tu allan i’m tŷ myfyrwyr. Fe wnes i adeiladu’r stiwdio o ddeunyddiau a gasglais o sgips cyn prynu a newid odyn trydan ail law i’w danio gyda phropan.

Dros y flwyddyn, fe wnes i gynhyrchu ystod o lestri cartref defnyddiol a darnau unigol unigryw. Hefyd fe wnes i gyd-redeg prosiect o’r enw Pridd a Chlai / Soil and Clay yn gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches sydd wedi tyfu i fod yn Brosiect Gerddi Byd-eang / Global Gardens Project erbyn hyn. Yn ystod y cyfnod hwn fe ges i swydd yn gweithio yn dechnegydd crochendy i Vision 21, elusen sy’n gweithio gyda phobl ag anghenion dysgu.

Wedi i brydles fy nhŷ myfyrwyr ddod i ben, symudais fy nghrochendy i One Fox Lane, gofod gweithio ar y cyd yn Adamsdown, Caerdydd. Yno roeddwn yn gallu ymestyn fy ngwneud wedi cael odyn lawer yn fwy i godi lefel cynhyrchu fy ngwaith, yn ogystal â dechrau rhedeg dosbarthiadau nos, sesiynau blasu a chyrsiau taflu ar y penwythnos.


Mae Jack Welbourne wedi’i leoli yn One Fox Lane yn Adamsdown, Caerdydd. Mynnwch wybod mwy drwy ei gyfrif Instagram: www.instagram.com/jwceramics/

Mae Kelly Campbell yn rhedeg Gweithdai Crochenwaith Caerdydd yn Uned 15 Freemans Parc, Heol Penarth, Caerdydd CF11 8EQ. Ewch i’w gwefan i gael rhagor o wybodaeth: www.cardiffpotteryworkshops.com