Animating CANU with S4C

Myfyrwyr Animeiddio YGDC yn Cael Cyfle i Weithio ar Gynhyrchiad Teledu I S4C.

Mae myfyrwyr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd wedi bod yn gweithio ar raglen deledu animeiddiedig o’r enw ‘Canu’. Mae’r cynhyrchiad yn gomisiwn gan S4C ac yn gydgyhyrchad rhwng y darlledwr, Mudiad Meithrin a the Book Trust. Partrneriaid cynhyrchu ydy Hurst Animation, Picl Animation a YGDC. Siwan Jobbins a Chynyrchiadau TWT ydy’r cwmni cynhyrchu.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle arbennig i’r myfyrwyr Animeiddio i gael profiad gwaith byw a chredyd cynhyrchu cyntaf ar gyfer eu CV. Mae’r myfyrwyr yn cael cyfle i brofi pob agwedd o gynhyrchiad animeiddio cyfoes o stori fwrdd i ôl gynhyrchu.

Dywed Siwan Jobbins, cynhyrchydd y gyfres: “Mae Cynyrchiadau Twt yn hapus iawn i fod yn cydweithio gyda Picl Animation a myfyrwyr Met Caerdydd. Mae gweithio mewn cydweithrediad ac annog talent newydd i’r diwydiant yn rhan fawr o ethos y cwmni felly mae myfyrwyr Animeiddio Met Caerdydd yn ffit dda i ni. Mae’r tîm sydd yn gweithio ar ‘Canu’ yn frwdfrydig ac wedi ymroi yn llwyr i’r prosiect. Maent yn cynnig atebion creadigol i broblemau ac yn rhoi sylw haeddiannol i bob agwedd o’r gwaith. Rydym wrth ein boddau gyda’r myfyrwyr.”