Dr D A Heggs

Parthed – Cyflwyno Seicoleg

Chwefror 28th 2019, 4-5.30pm

Parthed – Cyflwyno Seicoleg
Dr D A Heggs
Pennaeth Seicoleg Gymhwysol

Yn y sgwrs hon, byddaf yn ystyried y gwahanol ffyrdd y gall seicoleg ymresymiadol helpu i ddeall cymhlethdod arferion cynrychioliadol o fewn nofelau graffig, a byddwn yn cymryd golwg ar gyflwyniadau o oddrychedd, rhyw a rhywioldeb; ac yn olaf, byddwn yn ystyried rhai o’r gweithiau hunangofiannol diweddar sy’n canolbwyntio’n benodol ar iechyd meddwl a llesiant.

Diben y sgwrs fydd creu cyfle i gael trafodaeth am y berthynas rhwng seicoleg a’r modd gallwn ni ganfod dulliau o gydweithio ar gyfer ymchwil, menter ac addysgu.

 

Archebu