‘Perswad’ – pwer cadarnhaol Cyfathrebu Graffeg

Cyflwynodd y myfyrwyr Lefel 5 Cyfathrebu Graffeg Ben Conod, Maria Korkonea, Carys Mathews, Callum Solley a Kieran Traas poster crynodeb i’r 18fed Gynhadledd Strôc Cymru a gynhelir ym met Caerdydd ar 3 a 4 Gorffennaf, 3019. Teitl y poster oedd ‘’Defnydd Cyfathrebu Graffeg wrth berswadio’r boblogaeth Cymraeg i ‘Gymryd Rhan’ mewn Ymchwil Strôc’’ ac mi oedd hi’n arddangos ymgysylltiad y myfyrwyr gyda ‘briff byw’ lle’u gwahoddwyd i ddewis o ystod o brosiectau a phennwyd gan gleientiaid o ganolfannau ymchwil ac elusennau. ‘Perswâd’ oedd y thema wrth galon y prosiect, ac fe gyfeiriwyd at hyn mewn cydweithrediad agos â’r rhanddeiliaid. Dewisodd y grŵp prosiect uchod gweithio gyda’r ganolfan ymchwil Hwb Strôc Cymru (SHW), gyda’r cleient Dr Abdul Seckum ar brosiect o’r enw Get Involved.

Strôc ydy un o’r tri phrif achos o farwolaeth a’r prif achos o anabledd ymysg oedolion yng Nghymru. Mae Ymchwil strôc felly yn hanfodol ar gyfer iechyd y genedl. Mae ymchwil yn achub bywydau, yn atal strôc ac yn gwella bywydau’r sawl sydd yn goroesi strôc. Ar gyfer y prosiect fe wnaeth y tîm o fyfyrwyr creu ystod o allbynnau cyfryngau at gyfer Hwb Strôc Cymru er mwyn annog pobol yng Nghymru ac ar draws y Byd gyda diddordeb personol mewn ymchwil Strôc i gymryd rhan trwy gymryd rôl actif mewn gwaith arloesol SHW.

Roedd y poster a deunydd a arddangoswyd ar gyfer y gynhadledd yn cynnig mewnweledigaeth i’r gynulleidfa (a oedd ar y mwyaf o gefndir meddygol a gwyddonol) i sut mae meddylfryd dylunio, dulliau a thechnegau – gan gynnwys animeiddio, posteri rhyngweithiol a chyfryngau print – yn gallu trosi profiadau cleifion i ddylunio pwerus ac addysgiadol. Mae’r prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar y sawl oedd yn ymweld â gwe-dudalennau’r SHW ac ers lansiad ‘Get Involved’ mae mwy na 50 o bobl wedi cofrestru eu diddordeb mewn Ymchwil Strôc ar-lein. Yn ogystal mae 6 Prif Fuddsoddwyr wedi cysylltu â SHW yn mynegi diddordeb yn yr ymchwil.

O ganlyniad i lwyddiant y cydweithio creadigol yma mae staff Cyfathrebu Graffeg – Yr Athro Wendy Keay-Bright, Ian Weir and David Wrenne – yn parhau i weithio gyda SHW ar brosiectau pellach a all cynyddu cynrychiolaeth ac ymgysylltiad cyfranogwyr.

Rhestr o awduron a sefydliadau: Dr. Abdul Seckam, Yr Athro Wendy Keay-Bright, Ben Conod, Maria Korkonea, Carys Mathews, Callum Solley, Kieran Traas.

Cyfeiriadau e-bost y prif awduron: aseckam@cardiffmet.ac.uk; wkbright@cardiffmet.ac.uk