Philippa a’i myfyrwyr yn peintio ceffylau ar gyfer Llwybr Cerfluniau World Horse Welfare

Ddydd Gwener 10 Mai cafodd Philippa Lawrence, Prif Ddarlithydd yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, y fraint o gael ei chyflwyno i’w Huchelder Brenhinol y Dywysoges Anne yn lansiad Llwybr Cerfluniau World Horse Welfare yn Sioe Frenhinol Ceffylau Windsor.

Bu myfyrwyr o’r cwrs Artist Ddylunydd: Gwneuthurwr yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn gweithio ochr yn ochr â’u darlithydd Philippa Lawrence yn AMALGAM, Bryste dros wyliau’r Pasg er mwyn helpu i beintio rhai o’r ceffylau ar gyfer Llwybr Cerfluniau World Horse Welfare. Gwnaeth y myfyrwyr a gymerodd ran groesawu’r cyfle i weithio ar y prosiect hwn ac i ddysgu am yr elusen a’r llwybr.

Mae ffurfio partneriaethau â sefydliadau ac ymgymryd â phrosiectau byw a lleoliadau yn amhrisiadwy, gan helpu myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiannau creadigol. Gwnaethant weithio’n anhygoel o dda fel tîm i ddod â’r dyluniadau’n fyw ar sawl un o’r ceffylau: yn fach ac yn fawr. Bu’r elusen yn ddiolchgar dros ben am eu hymdrechion ac roedd Phillipa yn falch o’u cynrychioli yn y digwyddiad.

Bydd deg o’r cerfluniau 11 dyrnfedd (111 cm) yn ffurfio’r ‘Llwybr Sioe’ a fydd yn cael ei arddangos yn Sioe Frenhinol Ceffylau Windsor (8 – 12 Mai), cyn teithio i nifer o ddigwyddiadau eraill yn ystod y flwyddyn. Mae deg cerflun ychwanegol yn cael eu harddangos yn barod yn nhrefi Windsor ac Eton tan ddiwedd mis Gorffennaf, a byddant wedyn yn teithio i Kensington a Chelsea am weddill yr haf. Bydd 20 o gerfluniau ceffyl ffurf fechan 35cm o uchder hefyd yn ymddangos ar draws pedair Ganolfan Achub ac Ailgartrefu World Horse Welfare yn Norfolk, Gwlad yr Haf, Swydd Gaerhirfryn a Swydd Aberdeen.

https://www.worldhorsewelfare.org/Article/World-Horse-Sculpture-Trail-Showcased-at-Royal-Windsor-Horse-Show-2019