Philippa Lawrence exhibits as part of ‘Materiality: Provisional States’ at Hestercombe Gallery

CSAD staff member Philippa Lawrence is exhibiting at Hestercombe Gardens in Somerset as part of ‘Materiality: Provisional States’, which runs until 24th Feb 2019:
Materiality: Provisional States
Hestercombe Gallery

10th November 2018 – 24th February 2019

For the past three years artists Sarah Bennett, Megan Caver and Philippa Lawrence have been directly engaged with Hestercombe developing new site based artworks that have drawn from material investigation and research. Materiality: Provisional States presents the results of these interrelated enquiries through sculpture, objects, drawing, text and photography.

Collectively interested in issues related to labour and the management of landscape and nature, this exhibition aims to examine and critique human and non-human entered activity found in Hestercombe’s past and present. The exhibition stems from archival research as well as Disclosures and Dialogues, a series of dialogue sessions with artists, curators, historians, academics and garden practitioners.

Hestercombe Gallery
Cheddon Fitzpaine
Taunton
Somerset
TA2 8LG

Open every day 11am-4pm


Materiality: Provisional States
Oriel Hestercombe

10 Tachwedd 2018 – 24 Chwefror 2019

Ers tair blynedd, mae’r artistiaid Sarah Bennett, Megan Caver a Philippa Lawrence wedi gweithio’n uniongyrchol gyda Hestercombe i ddatblygu gweithiau celf newydd sy’n deillio o archwiliadau ac ymchwil i ddeunyddiau. Mae Materiality: Provisional States yn cyflwyno canlyniad yr archwiliadau cydberthynol hyn trwy gyfrwng cerflun, gwrthrychau, darluniau, testun a ffotograffiaeth.

Gyda diddordeb ar y cyd mewn materion llafur a dulliau o reoli byd natur a’r dirwedd, nod yr arddangosfa hon yw archwilio a dadansoddi’r gweithgareddau dynol a naturiol sy’n rhan o Hestercombe ddoe a heddiw. Mae’r arddangosfa’n seiliedig ar waith ymchwil archifol yn ogystal â dehongliadau a thrafodaethau, cyfres o sesiynau trafod ag artistiaid, curaduron, haneswyr, academyddion a chrefftwyr gerddi.

 

Oriel Hestercombe
Cheddon Fitzpaine
Taunton
Gwlad yr Haf
TA2 8LG

Ar agor bob dydd 11am-4pm