Pennod 6: Erin Williams

Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs ag Erin Williams, myfyriwr blwyddyn olaf ar y cwrs BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn, am ei hymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio’r rôl y gall uwchgylchu ei chwarae wrth greu agwedd mwy cynaliadwy at ffasiwn yn ogystal â chreu ymlyniad rhwng pobl a’u dillad.

Recent Posts

 • Fashion Designer Erin Williams at work with her sewing machine

  Pennod 6: Erin Williams

  Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs ag Erin Williams, myfyriwr blwyddyn olaf ar y cwrs BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn, am ei hymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio’r rôl y gall uwchgylchu ei chwarae wrth greu agwedd mwy cynaliadwy at ffasiwn yn ogystal â chreu ymlyniad rhwng pobl a’u dillad.

 • Pennod 5: Viviana Bostan

  Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs â Viviana Bostan, myfyriwr blwyddyn olaf ar y cwrs BA (Anrh) Dylunio Cynnyrch , am ei hymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio rôl y dylunydd yn yr 21ain ganrif ac ym mha fodd y gallai dulliau o ymdrin ag arferion dylunio greu cysylltiadau newydd rhwng bodau dynol a’r amgylchedd naturiol

 • An illustration of a male character lying on a bed in a dimly lit room with a red hue

  Pennod 4: Aneurin Hughes

  Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs ag Aneurin Hughes, myfyriwr blwyddyn olaf ar y cwrs BA (Anrh) Darlunio, am ei ymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio’r ffordd y mae delweddaeth arswyd yn cynhyrchu ystyron ar draws cyfryngau gwahanol gyda ffocws arbennig ar The Thing John Carpenter ac Uzumaki, y manga arswyd Japaneaidd.

 • Artist Alis Joscelyne wearing a willow sculpture

  Pennod 3: Alis Joscelyne

  Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs gydag Alis Joscelyne, myfyriwr israddedig ar y cwrs BA (Anrh) Arlunydd-Ddylunydd: Gwneuthurwr , am ei phrosiect ymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio’r syniad y gall cysylltiad dyfnach â natur, wedi’i hwyluso gan osodwaith celf rhyngweithiol, fod yn fuddiol i les yn gyffredinol.

 • Borislava Yotsova - Interior Design

  Pennod 2: Borislava Yotsova

  Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs â Borislava Yotsova, myfyriwr blwyddyn olaf ar y cwrs BA (Anrh) Dylunio Mewnol , am ei hymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio rôl ystyriaeth ddiwylliannol mewn Dylunio Mewnol ac sy’n gofyn a oes angen cynnwys ystyriaeth ddiwylliannol yng nghwricwlwm Dylunio Mewnol.

 • Designer Adrienne Titley holding up a piece of printed textiles

  Pennod 1: Adrienne Titley

  Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs ag Adrienne Titley, myfyriwr israddedig ar y cwrs BA (Anrh) Tecstilau, am ei hymchwil blwyddyn olaf sy’n gofyn “A yw Diwydiant Cynaliadwy Llin ar Gyfer Llieiniau’n Ddichonadwy yng Nghymru Heddiw?”