BA (Anrh) Dylunydd Artist: Gwneuthurwr

  • Artist Alis Joscelyne wearing a willow sculpture

    Pennod 3: Alis Joscelyne

    Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs gydag Alis Joscelyne, myfyriwr israddedig ar y cwrs BA (Anrh) Arlunydd-Ddylunydd: Gwneuthurwr , am ei phrosiect ymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio’r syniad y gall cysylltiad dyfnach â natur, wedi’i hwyluso gan osodwaith celf rhyngweithiol, fod yn fuddiol i les yn gyffredinol.