BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn

  • Fashion Designer Erin Williams at work with her sewing machine

    Pennod 6: Erin Williams

    Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs ag Erin Williams, myfyriwr blwyddyn olaf ar y cwrs BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn, am ei hymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio’r rôl y gall uwchgylchu ei chwarae wrth greu agwedd mwy cynaliadwy at ffasiwn yn ogystal â chreu ymlyniad rhwng pobl a’u dillad.