BA (Anrh) Dylunio Mewnol

  • Borislava Yotsova - Interior Design

    Pennod 2: Borislava Yotsova

    Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs â Borislava Yotsova, myfyriwr blwyddyn olaf ar y cwrs BA (Anrh) Dylunio Mewnol , am ei hymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio rôl ystyriaeth ddiwylliannol mewn Dylunio Mewnol ac sy’n gofyn a oes angen cynnwys ystyriaeth ddiwylliannol yng nghwricwlwm Dylunio Mewnol.