BA (Hons) Product Design

  • Pennod 5: Viviana Bostan

    Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs â Viviana Bostan, myfyriwr blwyddyn olaf ar y cwrs BA (Anrh) Dylunio Cynnyrch , am ei hymchwil blwyddyn olaf sy’n archwilio rôl y dylunydd yn yr 21ain ganrif ac ym mha fodd y gallai dulliau o ymdrin ag arferion dylunio greu cysylltiadau newydd rhwng bodau dynol a’r amgylchedd naturiol