BA (Anrh) Tecstilau

  • Designer Adrienne Titley holding up a piece of printed textiles

    Pennod 1: Adrienne Titley

    Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs ag Adrienne Titley, myfyriwr israddedig ar y cwrs BA (Anrh) Tecstilau, am ei hymchwil blwyddyn olaf sy’n gofyn “A yw Diwydiant Cynaliadwy Llin ar Gyfer Llieiniau’n Ddichonadwy yng Nghymru Heddiw?”