Episode 10: Megan Haf Jones

Datganiadau Ffasiwn: A ydynt yn ddull effeithiol o ryddhau menywod?
Archwilio cyfraniad dillad tryloyw gyda ‘The Naked Dress Trend’

Mae’r bennod hon yn cynnwys sgwrs gyda Megan Haf Jones, myfyrwraig blwyddyn olaf ar gwrs Gradd BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn yn Ysgol Gelfyddydau ac Dylunio Caerdydd, am ei gwaith ymchwil blwyddyn olaf a archwiliodd gyfraniad dillad tryloyw gyda ‘Thuedd y Gwisg Noeth’.

Yn sgwrsio gyda Megan mae Huw Williams.

Gallwch weld rhai delweddau o waith Megan yn y delweddau isod


Cerddoriaeth thema podlediad gan Transistor.fm. Learn how to start a podcast here


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *