Izzy Young

Pum myfyriwr BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig yn cael eu cydnabod gan Gymdeithas Rhyngwladol y Dylunwyr Teipograffeg ym Mhrif Asesiad 2019 eleni

Dyfarnwyd aelodaeth o International Society of Typographic Designers  (ISTD)  i Laura Fieldhouse, Maris Latham, Izzy Young, Allegra Bozetarnik a Thomas Collins, myfyrwyr Lefel 6 BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig am eu harfer teipograffyddol golygyddol mewn ymateb i golled (‘Lost’), briff a osodwyd gan y gymdeithas.

Archwiliodd y myfyrwyr y cysyniad o golled mewn ffordd wirioneddol amrywiol. Ymchwiliodd Laura i golli dilysrwydd cyfathrebu o ganlyniad i ddatblygiadau mewn technoleg ddigidol, tra bod Maris wedi archwilio pwnc gwirioneddol atgofus trwy “ddod o hyd” i’w hen daid Gomer, a adeiladwyd trwy atgofion ei theulu byw.  Archwiliodd Izzy y posibilrwydd o golli hunaniaeth drwy lawdriniaeth gosmetig tra bod Allegra yn canolbwyntio ar ei phrofiadau a hanesion Dwyrain vs y Gorllewin a sut maent yn gwahaniaethu o ran hawliau menywod a’u hasiantaeth. Archwiliodd prosiect Tom y cydberthnasau unigryw sydd gan gelcwyr â gwrthrychau ar arsylwodd ar eu hanawsterau gyda chael gwared â gorlawnder ac ofni’r golled sy’n codi trwy’r profiad hwn.

Dywedodd Cyfarwyddwr Rhaglen BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig, “Mae mynd i’r afael â briffiau cystadleuaeth a osodwyd gan y diwydiant a chyfleoedd i ddilyn achrediad proffesiynol yn chwarae rôl bwysig wrth baratoi ein myfyrwyr ar gyfer y byd go iawn ar ôl graddio. Rydym yn falch iawn bod pump o’n myfyrwyr wedi cael eu hachredu eleni gydag archwiliad amrywiol o gysyniadau a theipograffeg grefftus. Mae ISTD yn gymdeithas a gydnabyddir yn rhyngwladol, a bydd ein myfyrwyr yn dod yn aelodau ochr yn ochr â dylunwyr enwog fel Margaret Calvert, Erik Spiekermann, Philippe Apeloig a’r diweddar Freda Sack, ond i enwi ond ychydig. Mae’r cwrs wedi bod yn cystadlu yn ISTD am y tair blynedd diwethaf ac erbyn hyn mae wedi ennill cyfanswm o naw aelod sy’n gyflawniad gwych. Er nad oedd pob myfyriwr a gystadlodd ar y rhestr fer, rydym yr un mor falch o’u dycnwch ac fe ddatblygodd pob un ohonynt gofnodion portffolio gwych sy’n arddangos eu sgiliau teipograffyddol.

Gwahoddwyd yr holl fyfyrwyr achrededig i seremoni wobrwyo yn yr asiantaeth ddylunio fyd-enwog Pentagram yn Llundain ym mis Gorffennaf eleni.