Rhyw, Gwaith Dur a Sherlock: Crynodeb o ymchwil presennol ar wrywdod

21st Chwefror 2019, 16:00 – 17:30

Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design, B Block
Llandaff Campus, Western Avenue
Cardiff
CF5 2YB

Rhyw, Gwaith Dur a Sherlock: Crynodeb o ymchwil presennol ar wrywdod.
Wedi’i gyflwyno gan Dr Ashley Morgan

Bydd Dr Ashley Morgan yn trafod ei hymchwil bresennol ar wrywdod, gan olrhain llwybr o brofiadau personol o’r gorffennol fel ffordd o lunio ei hunaniaeth academaidd ei hun ac fel ffordd o greu ymchwil sy’n trafod cynrychiolaethau o ymddygiad rhywiol gwrywaidd, gwrywdod gwenwynig a dosbarth cymdeithasol yn niwylliant poblogaidd.

Archebu.