Sain/ o / trwy / fel Deunydd

24 Ionawr 2019

Cardiff Metropolitan University
Cardiff School of Art & Design,
B Block
Llandaff Campus,
Western Avenue
Cardiff, CF5 2YB

Archebu

Sain/
o /
trwy /
fel
Deunydd.

Bydd y sgwrs yma yn rhoi cyd-destun i ddetholiad o gelfyddyd sain trwy fframwaith arfaethedig sydd yn ymdrin â pherthynas sain a deunydd mewn tair ffordd posib: sain o ddeunydd, sain trwy ddeunydd a sain fel deunydd. Byddwn yn trafod ystod o esiamplau ochr yn ochr gyda rhai o waith celf wreiddiol Jon. Mae hyn yn ffurfio astudiaeth achos lle cai arfer celf ei ddefnyddio fel dull ymchwil er mwyn cyfrannu at ein dealltwriaeth o agweddau creadigol presennol a hanesyddol o fewn maes penodol. Bydd themâu o astudiaethau gwyddorau a thechnoleg ac astudiaethau sain yn treiddio trwy’r sesiwn yma.